Med­lems­mø­te i Gran pen­sjo­nist­for­en­ing

Av
DEL

Ditt Hadeland Gran pen­sjo­nist­for­en­ing holdt med­lems­mø­te på LHL-hu­set 26. ok­to­ber. Bra opp­mø­te, 23 per­so­ner had­de møtt opp. Et­ter å ha øns­ket vel­kom­men sang vi en sang, før det ble lest et dikt som het «En venn».

Kjell Jon­se­brå­ten les­te man­ge fine styk­ker fra Prøysen, du kan se for deg hva som skjer i dis­se styk­ke­ne. Opp­le­se­ren er flink. Vi be­gyn­te å bli kaf­fe­tørs­te, og nøt den med­brak­te ma­ten. I til­legg had­de et par ka­ker «lurt» seg inn også.

Et­ter pau­sen snak­ket vi litt ju­le­bord. Der blir det på­mel­ding via mo­bil in­nen 22. no­vem­ber. Først til møl­la, be­gren­set an­tall.

Otto sang og spil­te «Alle har sin egen stjer­ne».

Vi tak­ket for opp­mø­te. Vel møtt man­dag 23. no­vem­ber.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken