Vi vil tenne et lys for alle dere som har stått på – for at de rundt dere skal ha det bra, til tross for at vi fortsatt er i krevende tider. Vi skulle gjerne sett at pandemien var over, men det kan se ut til at den forrige regjeringen var litt for optimistiske med frislipp allerede i høst, og dermed må det strammes inn igjen når smittetallene nå stiger.

Vi vil derfor takke alle som tar smittevernet på alvor, det er det eneste som kan avverge at sykehusene og helsetjenesten vår får større belastning enn de kan håndtere. Så vil vi takke alle ansatte i kommunen som har stått på, og som står på nå, for å bidra til at vi som innbyggere blir ivaretatt med gode tjenester, på tross av utfordringene smitteverntiltakene medfører.

I framtida vil vi trenge flere hender i helsesektoren. I sommer måtte Sykehuset Innlandet begrense sin virksomhet, ikke fordi det ikke var et behov og ikke på grunn av økonomi, men på grunn av mangel på sykepleiere. Det er et varsel som må tas på alvor, også her lokalt. Derfor vil vi i 2022 se spesielt på hvordan vi kan jobbe for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Barn og unge trenger også ekstra fokus i 2022, med de helt spesielle begrensningene pandemien fører med seg for de yngste. Vi vil derfor takke Sparebankstiftelsen Gran som har bidratt med penger slik at alle de 1500 elevene i Gran kommune kan se fram til å få reise på en tur i året som kommer.

Klima og energi er også viktige stikkord det vil bli jobbet videre med i året som kommer. Blant annet utvikling av biogass og mulighet for å benytte husdyrgjødsel til å lage energi. Det bidrar både til å redusere utfordringer med utslipp av klimagasser og gir fornybar energi. I tillegg har vi politisk startet et arbeid for å bidra til økt produksjon av solstrøm, som fornybar og lokalprodusert elektrisk kraft.

Hovedsatsing for 2022 blir likevel å øke tilrettelegging av bolig- og næringstomter. Befolkningsnedgangen i Gran kan se ut til å ha snudd, men oppgangen bør forsterkes. Spesielt trengs flere barnefamilier for å snu utviklingen for antall nyfødte barn og bidra til levende lokalsamfunn i hele kommunen.

Vi vil med dette få ønske deg ei riktig god jul og et framgangsrikt nytt år.