Dette spørsmålet kom fra en av ungene som var til stede på den spennende konserten for barn i Moen kirke sist fredag. Organist Bjørn Vidar Ulvedalen og forteller Nils Arne Helgerød framførte musikkeventyret Peter og ulven av Prokofjev.

Ulvedalen har skrevet om stykket slik at alt formidles gjennom kirkeorgelet, og vi møtte både Peter, Anda, Fuglen, Katten og Bestefar gjennom lydene fra orgelpipene. Ved hjelp av projektoren kunne ungene følge organisten på orgeltangentene på skjermen i fronten av kirken.

Prokofjev var selv på «scenen» i koret i kirken gjennom Nils Arne Helgerød som fortalte sånn at vi nesten så ulven komme. I forkant av eventyret fikk ungene både se og høre Ulvedalen demonstrere orgelpiper.

Det var 3. og 4. trinn fra Jaren, Moen og Brandbu skoler som hadde fått invitasjonen til Moen kirke denne fredagen.

Menighetsrådene i Gran hadde fått midler fra Opplysningsvesenets fond til konserten. De håper å kunne gi tilsvarende tilbud til de andre skolene i Gran neste år. Ikke hverdagskost for 8-9-åringer å oppleve kirkeorgel!