– Covid-19-forskriften er sammensatt og vanskelig å håndtere, sier Volle til Romerikes Blad, og understreker at hun uttaler seg først og fremst som lokalpolitiker i denne saken.

I forkant av jula lempet regjeringen på karantenereglene, slik at innreisende ved hjelp av et egenerklæringsskjema kunne slippe å tilbringe de ti første dagene i Norge på karantenehotell, så lenge de kunne vise til at de hadde et egnet sted å oppholde seg.

Med andre ord baserte dette seg i stor grad på tillit.

– Mange oppga at de skulle oppholde seg på en hybel eller lignende alene i ti dager, noe politiet ikke har mulighet eller kapasitet til å kontrollere at faktisk skjedde. Det er spesielt at folk reiser fra utlandet for å sitte alene i ti dager og feire julaften alene, uten å møte venner eller familie, for så å reise tilbake til utlandet igjen, påpeker Volle, og legger til at hun tror det var mange som lot være å gå i karantene i jula, nettopp fordi regelverket ga dem muligheten til det.

– Jeg tror dette kan ha ført til økt smitte.

Volle forteller at flere personer hadde printet ut leiekontrakter fra nettet, og fått disse signert av venner eller familie. Andre opplyste at de skulle bo hos kjæresten, men at kjæresten skulle oppholde seg et annet sted.

– Oppholdets varighet varierte fra få dager til én uke.

(Saken fortsetter under bildet)

– Lite sannsynlig at de fulgte reglene

Grensekontrollen skal blant annet ha vært i kontakt med noen amerikanske turister, som forklarte at de hadde vært i Italia i forbindelse med jobb, og ønsket å reise litt før de dro tilbake til USA igjen.

– De skulle til Tromsø i 14 dager og hadde leid en airbnb-leilighet – noe vi sjekket ut og fikk bekreftet – som de oppga at de skulle oppholde seg i de første ti dagene uten å gå ut eller være i kontakt med andre. Siden det var innenfor regelverket hadde vi ikke noe vi skulle ha sagt, men jeg tenker det er lite sannsynlig at de reiste helt til Tromsø for å sitte ti av 14 dager inne i en leilighet. Det er tross alt ganske kostbart.

I tillegg er det flere andre unntak i karantenereglene som lokalpolitikeren mener kan ha bidratt til dagens smittesituasjon, som har ført til at flere kommuner har sett seg nødt til å innføre strenge lokale restriksjoner.

I Ullensaker kommune, hvor Volle selv er involvert i lokalpolitikken for Fremskrittspartiet (Frp), er det nå for eksempel ikke lov å ha gjester hjemme.

Unntak fra karantene ved innreise gjelder blant annet arbeidsreisende som de ti siste dagene ikke har oppholdt seg i land eller områder med særlig høyt smittenivå, personer i såkalt samfunnskritiske funksjoner, samt personer som krysser Norges grenser i forbindelse med avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn, eller delt bosted for barn.

– Når man går gjennom regelverket og sjekker for eksempel samfunnskritiske yrker, er det et stort flertall av de arbeidsreisende som faller innenfor og dermed er unntatt karantene. I flere tilfeller er de også unntatt å fremvise negativ covid-19-test ved ankomst til Norge. Jeg tror ikke folk er klar over hvor mange og hvem som faller innenfor og derfor slipper enkelt inn i landet, fortsetter Volle.

– Burde stengt grensene i to uker

– Min personlige oppfatning er at vi kunne unngått den økte smitten dersom regjeringen hadde droppet de fleste av disse unntakene, som i praksis innebærer smutthull i loven, og ikke minst stengt grensene i en to ukers tid i månedsskifte august/september. Det ville vært drastisk, brutalt og dyrt, men det ville nok også gjort at regelverket hadde fanget opp de gruppene som var hensikten å fange opp, slik som arbeidsinnvandrere fra EU og EØS, og samtidig kostet samfunnet mindre enn det vil gjøre på sikt.

– Erna har gjort en kjempejobb i forbindelse med pandemien, men regjeringen har rett og slett vært for naive når de har lagt opp regelverket slik at det bygger på tillit, og uttalt «bør» i stedet for «skal» i flere sammenhenger, mener Volle.

Fra 2. januar ble det innført obligatorisk testing ved innreise til Norge, men ettersom Volle selv har vært i Gjerdrum og bidratt der i forbindelse med kvikkleireskredet, kan hun ikke si noe om hvordan dette har fungert.

– Jeg har likevel vært inne og sett på regelverket, og ser at det også der er mange unntak. Jeg tenker at regjeringen burde være realistiske og innse at her kreves det påbud og forbud for å oppnå den ønskede effekten. Og når det er obligatorisk bør det være en selvfølge at det gjelder alle, uten unntak, avslutter hun.

LES OGSÅ: Nytt smittetilfelle i Jevnaker

– Bekymret over utviklingen

Romerikes Blad har sendt en rekke spørsmål til Justis- og beredskapsdepartementet, der vi blant annet spør om de mener innreisereglene har fungert etter hensikten, eller om de kan ha vært litt for naive når de har basert mye av det på tillit.

De har også fått lese kritikken som kommer fra lokalpolitikeren.

I svaret som de har sendt RB via e-post svarer de ikke på de konkrete spørsmålene, men statssekretær Lars Jacob Hiim (H) uttaler følgende:

– Regjeringen er bekymret over smitteutviklingen, og har iverksatt en rekke forsterkede tiltak mot importsmitte. Nå må alle som kommer til Norge ha negativ covid-19-test. I tillegg må de registrere seg på grensen og gjennomføre en ny test ved ankomst til Norge.

– Utenlandske arbeidstakere som ikke er bosatt eller har fast bosted i Norge må enten på karantenehotell eller på egnet sted for karantenen som arbeidsgiveren sørger for, og som har enerom, bad og eget kjøkken eller matservering/tilgang til matservering.

– Kan bortvises fra Norge

Hiim hevder samtidig at det vil bli gjennomført kontroller for å sikre at folk overholder karantenen.

– Det er også slik at de som kommer med falske papirer kan bli straffet. Dette kan være straffbart både i form av dokumentforfalskning etter straffeloven og etter covid-19-forskriften. Personer som mangler gyldig negativ Covid-test kan også bortvises fra landet, avslutter han.

Ifølge VG ble det tirsdag registrert 935 nye smittetilfeller i Norge. Dette er det høyeste tallet som har blitt registrert siden pandemiens start.

– Det er dette vi har vært bekymret for, at smitten ville øke som følge av mer reising og sosial aktivitet i jul og nyttår, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til avisa.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad påpeker at testmønsteret har vært ujevnt den siste tiden.

– Det kan hende at mange har ventet med å teste seg til de kommer hjem fra julen, så det kan slå inn, sier Nakstad til VG.