Gå til sidens hovedinnhold

Mener Lunner kommune at rødt nivå er til barnas beste? 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vennskap kjenner ingen grenser, heter det. Men akkurat nå har Lunner kommune satt en klar grense for det. Jeg ber innstendig om at Lunner kommune går bort fra rødt nivå når de vurderer det denne uka.

Jeg misunner ikke politikerne som må prioritere mellom hvem som er mest sårbare i samfunnet vårt. Men vi kan vel være enige om at barn som gruppe er mer sårbare enn voksne. Så hvorfor skal barna da betale prisen? Jeg vil heller at det er restriksjoner på grupper av voksne som møtes, enn barna.

– Men hvorfor kan vi ikke møtes? Seksåringen gråt.

Bestevennene går i parallellklassen. De leker på ulike steder i friminuttene, og har ikke lenger fellestimer eller fellesopplegg på tvers på trinnet. Det gir krevende dager, både for lærere og elever. Rødt nivå i barneskolen innebærer små kohorter. I Lunner-skolen betyr det at barn ikke kan være sammen med vennene sine som går på samme skoletrinn, i motsetning til gult nivå, som tillater noe større kohorter på tvers av trinn. Så kan vi kanskje si at en kan ta opp telefonen og melde en forelder i en annen kohort om vennene kan møtes privat, men det kan sette andre i en vanskelig prioritering, så lenge de ikke får lov til å møtes i skolehverdagen. Fritidsaktiviteter stenges også ned som en følge av prioriteringen i skolen.

Les også

21 nye smittetilfeller i Lunner – har måtte ansette flere smittesporere

– Kan jeg ikke feire sjuårsdagen min med vennene mine heller?

Heldigvis har jeg ikke fått spørsmålet ennå. Men det er like rundt hjørnet. De gode vennskapene trenger ikke nødvendigvis oppstå i samme klasse. Det spørsmålet jeg imidlertid har fått, er dette:

– Men når kan vi møtes igjen? Og som jeg utallige ganger har svart en tredjedel av mitt barns liv: – Jeg vet ikke.

Slik var også situasjonen da regjeringen helt nødvendig stengte ned landet. Nå vet vi imidlertid mer, også siden Lunner kommune innførte rødt nivå før jul: Omikron gir mindre alvorlig sykdom for voksne enn Delta. Barn blir ikke særlig sykere. Besteforeldre og de sårbare gruppene vi ønsket å beskytte, er nå trippelvaksinerte. Lunner kommune vaksinerer nå alle over 18 år, også lærere. Så hvem er det barna skal beskytte nå? Er det riktig at det er barna som skal betale prisen for å beskytte uvaksinerte, som nå er i flertall av de sykehusinnlagte med korona?

Hensynet til barnets beste er en del av FNs barnekonvensjon (art. 3) og er grunnlovsfestet i Norge. Ved alle handlinger som berører barn, skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn. Regjeringen har gjentatt gang på gang etter nyttår: Barn og unge skal skjermes. Sammen med de nye reglene kom de også med en klar anbefaling; nemlig at kommunene fortsetter med jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk:

«Jevnlig testing i skolen har vist seg som et effektivt virkemiddel for å redusere smitte blant elever. Testing er mer effektivt enn bruk av kontaktreduserende tiltak i skolene, fordi det fanger opp smitte uavhengig av hvordan og når barna blir smittet», skriver regjeringen på sine oppdaterte nettsider.

LES OGSÅ: Skolestarten blir preget av uro og usikkerhet

FHI anbefaler også massetesting ved høyt smittepress i kommunen. «Dersom det grunnet høyt smittetrykk og påfølgende høyt fravær eller uhåndterlig belastning på helsetjenesten er nødvendig å sette inn lokale smitteverntiltak, mener direktoratet at kommunestyret så langt det er mulig bør unngå å stenge eller begrense driften i skole», skriver Lunner kommune i saksframlegget til formannskapet, og fortsetter: «Ved massetesting i forbindelse med skolestart ble det ikke avdekket betydelig smitte. En elev ble testet positiv i forbindelse med denne testingen».

Lunner kommune skriver at det må være to-tre testrunder for å være sikre på å avdekke asymptomatisk smitte. Hvorfor kjører ikke Lunner kommune flere testrunder i stedet for rødt nivå? Det er i januar varslet en kjempeleveranse av tester til landet. Følger Lunner kommune helsemyndighetenes anbefaling om massetesting jevnlig slik de gjorde før høstferien, vil jo det kunne bidra til å avdekke smitte i skolen.

Les også

Over 40 nye smittede i Lunner: – Uvisst om rødt nivå i skolene videreføres

Utdanningsdirektoratet viser til at kommunens TISK-kapasitet og graden av ukontrollerte smitteveier er sentrale vurderinger. Lunner kommune skriver både i saksframlegget og formidler gjennom avisen Hadeland at smittesporingsarbeidet er krevende, grunnet kompliserte regler for nærkontakt og isolasjon, samt ferske smittesporere i opplæring som «ikke helt får koblet sammenhenger».

Skal barna betale prisen for at Lunner kommune synes reglene som er tydelig formidlet på helsenorges og regjeringens nettsider er vanskelige å forstå og at smittesporerne trenger opplæring?

Les også

Fortsatt rødt nivå i Lunner: – I skjæringspunktet mellom økende smitte og stille før stormen

«Vi er litt i skjæringspunktet mellom økende smitte og stille før stormen, derfor kan det være hensiktsmessig å tenke forebyggende», sa rådmannen ifølge Avisen Hadeland og ville «avvente hva regjeringen kommer med», da Lunner kommune videreførte rødt nivå etter nyttår.

Ved Lunner barneskole var det ett smittetilfelle etter massetestingen før første skoledag etter ferien. Lunner kommunes nabokommune i sør, Nittedal, har nå gått ned til gult nivå. Kommunen har de siste 14 dagene hatt over dobbelt så høyt smittenivå som Lunner, med 1902 smittede per 100.000, mot Lunners 882. Likevel valgte Lunner å videreføre rødt nivå.

På vegne av de minste barna ber jeg dem innstendig om å forholde seg til regjeringens retningslinjer om å skjerme barn og unge, evt. med massetesting.

1. Mener Lunner kommune at rødt nivå i grunnskolen er til barnas beste?

2. Hvorfor satser ikke Lunner kommune på massetesting heller enn kontaktreduserende tiltak i skolene, i tråd med regjeringens tilrådinger?

Jeg håper formannskapet vurderer disse spørsmålene eksplisitt, og gjerne offentliggjør vurderingene. De er delegert til å gi forskrifter på vegne av kommunestyret. Derfor håper jeg opptaket blir å finne på kommunens nettsider, da formannskapet her er kommunestyrets forlengede arm.

«Og det er’kje slik at du ikkje har ein bestevenn», synger Odd Nordstoga. Mitt barn er så heldig å ha en bestevenn. Men akkurat nå vil ikke Lunner kommune at de skal møtes.

(Hadeland kjenner skribentens identitet).

Kommentarer til denne saken