(Ringerikes Blad)

Ja, noen mente utredningen om fylkestilhørighet var skeiv. Det synes ikke jeg, og at noen tolker meg dit hen, sier bare at de verken tar hensyn til hva jeg sa på folkemøtet eller i kommunestyret.

Men, jeg har sagt at utredningen hadde store mangler når det gjaldt begge alternativene, og at jeg var glad for å ha et eget grunnlag for å mene noe.

Jeg var kanskje ikke klar nok på å si at den dårlige utredningen skyldes et uforsvarlig tidspress.

LES SAKEN: Rådmannen ble beskyldt for skjev utredning da Jevnaker valgte Viken

Johan Esperum

Kommunestyrerepresentant for Jevnaker Arbeiderparti

 

Rådmannens plikt

Rådmannen er forpliktet til å gi kommunestyret råd. Skulle hun innrømmet at utredningen ikke holdt mål kunne hun ikke ha overholdt den plikta innen tidsfristen, og om ikke det er ille nok; hun måtte også i full offentlighet kritisert de som hadde stått for utarbeidelse av utredningen. Det er mer enn sjøl jeg krever av rådmannen.

Videre påstår avisen at jeg mer enn antydet at jeg var utsatt for press til å stemme mot min overbevisning. I mine 18 år som kommunestyrerepresentant har jeg aldri opplevd at mitt parti har bundet representantene i en avstemming.

Press i veisaken

En eneste gang har jeg blitt utsatt for press. Det var da vi behandlet veitrase på 1990-tallet. De som husker godt vet hvordan det endte.

Det jeg sa i kommunestyret var at jeg er sterk tilhenger av «det representative demokrati», og derfor mener at min mening må vike dersom den er avgjørende for om utfallet av en sak blir en annen enn det flertallet i mitt parti har sagt på medlemsmøtet.

Ringerikes Blad fulgte debatten direkte. Her kan du lese debatten:

LES MER: