Mens bobil-salget eksploderer bråbremset det lokale nybilsalget

En hverdag preget av korona har gitt store fall i nybilsalget de siste månedene. Én modell topper salgsstatistikken lokalt både i mars og april.