Mer enn 900.000 kroner til lag og foreninger i Lunner og Jevnaker

Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal har delt ut pengegaver til 130 lag og foreninger i Jevnaker og Lunner. Her er hele oversikten.

DEL

Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. Har delt ut penger til lag og foreninger i sitt område. 130 lag og foreninger i Lunner og Jevnaker nyter godt av pengene, og stiftelsen ønsker på denne måten å gi en oppmuntring til videre arbeid for et attraktivt nærmiljø.

Det er mange som får penger, og summene varierer fra 2.000 kroner og opp til 30.000 kroner for dem som får mest.

Se hele oversikten nederst i artikkelen.

55 foreninger i Jevnaker får totalt 386.000 kroner og 75 aktive enheter i Lunner får en samlet sum på 516.000 kroner. I tillegg får 30 foreninger i Nittedal til sammen 337.000 kroner.

– Ved søknadsfristen 10. februar om breddegave fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, hadde mange benyttet seg av muligheten til å få noen ekstra driftsmidler til sin forening. Et aktivt foreningsliv er viktig for samhold, læring og utvikling av stedene og menneskene som bor der. Det er gledelig å registrere at dugnadsånden er høyst levende ute i lokalmiljøene, sier Kristin Ruud i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Hun hjelper stiftelsen med mottak av søknadene.

Sparebank 1 Ringerike Hadelands største eiere er tre sparebankstiftelser: Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Ringerike.

Disse eier til sammen 64 prosent av egenkapitalbevisene i banken. Utbytte på eierandelen og avkastningen på investeringer danner grunnlag for gaver til allmennyttige formål fra sparebankstiftelsene.

– Formålet til stiftelsen er å utvise stort engasjement i sitt lokalsamfunn samt forvalte kapital og eierinteresser i banken, forteller Kristin Ruud.

Her er oversikten over pengegavene i Lunner og Jevnaker:

Breddegaver Lunner 2020Helse og sosialtiltak

Bergosenterets venneforening 3.000
Grindvoll og Lunner Kvinne og familielag (Husmorlaget) 4.000
Harestua og Grua Sanitetsforening 3.000
Lunner Frivilligsentral 30.000
Lunner Røde Kors Hjelpekorps 15.000
Lunner sanitetsforening 3.000
Norges Handikapforbund Hadeland 5.000
Norsk Folkehjelp 10.000
Pårørende-/Vennegruppa ved JORS 7.000


80.000
Idrett og friluftsliv

DNT Hadeland 7.000
Fellesstyret for Det Norske misjonsselskap i Lunner 3.000
Grindvoll fiskeforening 4.000
Hadeland Ride og Kjøreklubb 5.000
Harestua Idrettslag 30.000
Harestua Skøyteglede 10.000
Lunner Håndballklubb 25.000
Lunner Jeger og Fiskeforening 5.000
Lunner Petanque Klubb 2.000
Nordre Oppdalen idrettslag 10.000
Rudsætras Venner 3.000
Rundelen vel 2.000
Skiløypas venner 3.000
Svea Skilag 15.000
Tur- og treningsvennene 3.000
Vassjø Fiskeforeningen 3.000


130.000
Kultur

Bronsebukkenes venner 3.000
Come Alive 3.000
Fagertun barne- og ungdomsteater 3.000
Hadeland janitsjar 3.000
Harestua Barne- og Ungdomsteater 3.000
Kordial 4.000
Kulturbruket Harestua 5.000
Kunstbruket Grua, kunst på alle flater 3.000
Linedance Kickers Hadeland 7.000
LuBaGo- Lunner barnegospel 10.000
Lunner kammerkor 15.000
Lunnerkoret 15.000
Steinhusets Venner 30.000
Vestre Lunner Musikkforening 30.000


138.000
Andre foreninger

FAU HARESTUA ARENA BARNEHAGE 3.000
Foreldrerådet ved Harestua skole 3.000
FRI INNLANDET- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold 5.000
Grindvoll Vel 2.000
Grua Utviklingsforum 15.000
Grua/Harestua menighetsråd 6.000
Hadeland kirkeakademi 3.000
Hadeland Rotaryklubb 3.000
Hadeland Swingklubb 3.000
Harestua Fritidsklubb 17.000
Harestua RC Senter 3.000
Harestua Samfunnshus 5.000
Harestua vel 3.000
Kodeklubben Hadeland 10.000
Kontaktforum Hadeland-Amerika 3.000
Kreativ Fritid – Gøy med Hund 4.000
Lions Club Lunner 5.000
Lunner hagelag 3.000
Lunner historielag 7.000
Lunner Husflidslag 4.000
Lunner menighetsråd 6.000
Lunner og Grua/Harestua menighetsråd 2.000
Lunner Pensjonistforening 5.000
LUNNER SENIORDANS 3.000
Lunnerkollen vel 3.000
Lørdagskafe tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede 2.000
Menighetsbladet for Lunner og Grua/Harestua 3.000
Normisjon Lunner 4.000
NVIO – Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Avd. Hadeland FN/NATO Veteranforening 3.000
OPPdalen misjonsforening 2.000
Sjømannsmisjonen-Ungbirken 2.000
Skogglimt sa 15.000
Sveavegen 54–88 Sameie 2.000
Søndre Oppdalen Grendehus sameie 4.000
Søndre Oppdalen vel 3.000
Toppen eldretreff på Heimly 2.000


168.000
Totalt til lag og foreninger i Lunner
516.000


Breddegaver Jevnaker 2020Helse og sosialtiltak

Jevnaker frivilligsentral 30.000
Jevnaker Røde Kors 15.000
Ringerike og Jevnaker Astma og Allergiforening 3.000


48.000
Idrett og friluftsliv

1. Jevnaker speidergruppe 7.000
Friskis&Svettis Jevnaker 7.000
Ivar Ballangrud stiftelse 3.000
Jevnaker Bordtennisklubb 8.000
Jevnaker IF Allianse 15.000
Jevnaker IF Fotball 15.000
Jevnaker IF skøyter 15.000
Jevnaker klatreklubb 5.000
Lunner Fotballklubb 25.000
Naturvernforbundet i Jevnaker 3.000
Nonstop innebandy 2.000
Randsfjorden seilforening 5.000
Sortungen Velforening 4.000
Vestre Brandbu Skytterlag 3.000


117.000
Kultur

Austjord musikkorps 30.000
Hadeland Teaterlag 30.000
Halvdan Svartes Guttekor 5.000
Jevnaker leikarring 5.000
Jevnaker Ungdomskorps 30.000
Koret Gla Las 5.000
NORWEGIAN TRAVELLING BAND (REISEKORPSET) 4.000
Våres Jul 2.000


111 000
Andre foreninger

Bergermarka velforening 3.000
Bøndernes Hus 10.000
Diakoniutvalget i Jevnaker menighet 3.000
FAU ved Jevnaker u-skole 3.000
Foreningen Jevnaker Hage 5.000
Furuleiken Spell- og danselag 5.000
Furulund Kretslag 7.000
Hekta -Lokallag Jevnaker 3.000
Jevnaker babysang 2.000
Jevnaker Bondelag 3.000
Jevnaker Bygdekvinnelag 3.000
Jevnaker Hagelag 3.000
Jevnaker Historielag 7.000
Jevnaker pensjonistforening 5.000
Jevnaker Rotaryklubb 3.000
Joy-Time 3.000
Lions Club Jevnaker 5.000
Nerengbygda Velforening 2.000
NESBAKK VEL 2.000
Norema Seniorklubb 5.000
Prestmoen Vel 2.000
Randsfjord Frimerkeklubb 2.000
Roseveien Grendelag 3.000
Rønnerudmarka vel 2.000
Sagtomta velforening 2.000
Samarbeidsutvalget Nordby Gardsbarnehage 3.000
Sparebanken 1 JLN Pensjonistforening 3.000
Toso 4H 5.000
Toso skole FAU 3.000
Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening 3.000


110.000
Totalt til lag og foreninger i Jevnaker
386.000


Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags