Gå til sidens hovedinnhold

Mer til de rikeste eller mer til vanlig folk?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– Høyre-regjeringen har i åtte år prioritert de som allerede har mest. Det er nok. Nå er det vanlige folk sin tur, skriver Gry Haugsbakken leder i Gran Arbeiderparti.

Det siste Norge trenger nå er at de rikeste aksjeeierne skal bli enda rikere og bli fritatt for formuesskatt, slik høyresiden vil.

Hvem som styrer landet har noe å si. Høyresiden prioriterer skattekutt til de rikeste, mens Arbeiderpartiet vil gi alle som tjener under 750.000 i året skattekutt, mens de rikeste må betale mer.

På Stortinget har Arbeiderpartiet foreslått å redusere prisen på barnehage og innføre gratis SFO for førsteklassinger. Vi ble nedstemt av høyrepartiene.

Vi foreslo å gi penger til økt bemanning i skolehelsetjenesten, yrkesfagsatsing, læreplassgaranti, fagskoleplasser, studieplasser og midler til å dekke opp tapt læring i pandemien. Vi ble nedstemt av høyrepartiene.

Arbeiderpartiet foreslo et løft for idretten, frivilligheten og kulturen. Løftet på 550 millioner kroner skulle gi penger til blant annet å ruste opp idrettsanlegg, styrke BUA ordningen med gratis utlån av idrettsutstyr til barn og unge og gi mer stimuleringsmidler til kultur, idrett og frivillighet. Vi ble nedstemt av høyrepartiene.

Og Arbeiderpartiet foreslo en pakke for grønn industri på 1,2 milliarder kroner. Men også der ble vi nedstemt av høyrepartiene.

Det har noe å si hvem som styrer landet. Høyre-regjeringen har i åtte år prioritert de som allerede har mest. Det er nok. Nå er det vanlige folk sin tur.

Kommentarer til denne saken