Mesterbygg ønsker å bygge ti nye leiligheter sentralt på Harestua

Mesterbygg Ringerike AS har søkt Lunner kommune om rammetillatelse for bygg med ti leiligheter på Harestua. Selskapet overtok i januar prosjektet Jacob Reme opprinnelig la opp til på tomta Søvold.