Metallcos risikovurdering: – Hadde ikke i tankene at det kunne skje en så voldsom eksplosjon som på fredag

ETTERFORSKER: Etterforskningsarbeidet på åstedet startet opp tirsdag i 9-tida.

ETTERFORSKER: Etterforskningsarbeidet på åstedet startet opp tirsdag i 9-tida. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Metallco har de siste tre årene fått flere avvik og anmerkninger fra brannvesenet, men alle skal være lukket.

DEL

(Oppland Arbeiderblad) – Vi har alltid hatt mye fokus på brannsikkerhet, sier daglig leder Terje Lofthus i Metallco Aluminium.

Bedriften som kategoriseres som «storulykkevirksomhet» har blitt fulgt opp av flere etater, deriblant avdelingen for brannvern i Vestre Toten kommune, som har hatt branntilsyn hvert år. OA har fått innsyn i de tre siste tilsynsrapportene som viser flere avvik og anmerkninger, men de viser også framgang og at det har blitt arbeidet mye med forebyggende brannvern.

I rapporten for 2014 fikk bedriften seks avvik og to anmerkninger. Avvik er mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav, mens anmerkninger er forhold som tilsynsmyndighetene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Ros fra brannvesenet

Avvikene i 2014 var blant annet flere løse slanger, ledninger og skjøteledninger i produksjonslokalene, og at det ikke var rutiner for jevnlig fagkyndig kontroll på brannalarmanlegget og det elektriske anlegget.

I 2015 fikk bedriften fire avvik og to anmerkninger, hvorav det ene gjaldt rot og brennbare materialer i verkstedet. Det kom også kritikk for at vernerundene ikke har vært tilfredsstillende. Tilsynet avdekket forhold som burde vært avdekket på vernerunden som var utført noen måneder tidligere.

Av rapporten gis det også ros til Metallco.

«Bedriften har gjort en stor jobb med å bedre brannsikkerheten i produksjonslokalene. Men det gjenstår en del uorden i lagerområdet og i verkstedet», står det i rapporten.

FORBEREDELSER: Mannskaper fra blant andre politiet lokalt, Kripos, brannvesenet og Elsikkerhet Norge var til stede på branntomta tirsdag.

FORBEREDELSER: Mannskaper fra blant andre politiet lokalt, Kripos, brannvesenet og Elsikkerhet Norge var til stede på branntomta tirsdag.

I november 2016 var forrige tilsyn. Da fikk bedriften ingen avvik, men to anmerkninger. En av dem gjaldt risikovurdering, som bedriften de to foregående årene fikk avvik for. Bedriften fikk dermed kritikk tre år på rad for å ha mangelfull risikovurdering, men dette skal være rettet opp i.

Først på lista

Et dokument datert 18.10 i år viser at Metallco har fått på plass en risikovurdering som tar for seg ulike farer som kan føre til skade innenfor brann, miljø og helse.

Først på lista står «branntilløp ved fylling av ovn».

«Is eller oksiderte metaller kan medføre eksplosjon. Brann ved spredning av flytende aluminium i lokalet», står det i rapporten.

TILSYN: Brannvesenet har hatt årlig tilsyn på Metallco og gitt flere avvik og anmerkninger de siste tre årene. Alle skal ha vært rettet opp i før eksplosjonen fredag.

TILSYN: Brannvesenet har hatt årlig tilsyn på Metallco og gitt flere avvik og anmerkninger de siste tre årene. Alle skal ha vært rettet opp i før eksplosjonen fredag.

Bedriften vurderer sannsynligheten for at det kan skje som høy, men skadeomfanget anslås til å være lav. Lofthus forklarer at det ofte kunne skje mindre eksplosjoner som ikke førte til skade verken på utstyr eller personer.

– Vi har hatt faste rutiner og nøye opplæring for å unngå at det skal skje, men det kunne skje. Vi hadde en stor smell for 10–15 år siden. Da ble det skader på en ovn, sier Lofthus og legger til at de ikke hadde i tankene at det kunne skje en så voldsom eksplosjon som på fredag, da skadeomfanget ble satt til lavt i risikovurderingen.

Verken brannsjefen i Vestre Toten eller branninspektøren som har gjennomført tilsynene vil kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Som omtalt i OA tirsdag skulle brannvernavdelingen hatt nytt tilsyn onsdag morgen.

Kripos startet tirsdag arbeidet med å etterforske årsaken til eksplosjonen på åstedet. En rekke mannskaper også fra andre etater var til stede. OA fikk ikke tak i etterforskningsleder Siv Anita Opsahl tirsdag, men mandag uttalte hun at politiet skal etterforske saken bredt og grundig.

GRUNDIG: Etterforskningsleder Siv Anita Opsahl har opplyst at politiet skal gå grundig til verks og etterforske bredt for å finne årsaken til eksplosjonen.

GRUNDIG: Etterforskningsleder Siv Anita Opsahl har opplyst at politiet skal gå grundig til verks og etterforske bredt for å finne årsaken til eksplosjonen.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags