Formannskapet vil legge penger i potten for å få fart på miljøgata, fra sør

Artikkelen er over 1 år gammel

Formannskapet i Gran er innstilt på å legge inntil ti millioner kroner i fellespotten for å få bygd miljøgata gjennom Gran, med byggestart fra sør. I tillegg vil de stille eiendom til rådighet for makebytte i den samme potten.