Gran vil spleise med fylket på miljøgate-risiko – men ikke alle var helt enige

Vedtaket var mot én stemme, men flere representanter fra Gran Bygdeliste uttrykte at spleiselaget om miljøgata er skjevt og mener at Gran kommunes bidrag er vesentlig større enn fylkets.