Fravær av nominasjoner satte fersk miljøpris i fare – nå er komiteen fornøyd

Det var opprinnelig ingen nominerte som tilfredsstilte kravene til årets miljøpris i Lunner kommune. Etter to utsettelser av fristen er komiteen endelig fornøyd.