Ministeren om ny riksveg 4 på Hadeland: – Saken prioriteres

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er svært ordknapp når han svarer på spørsmål om status for ny riksveg 4 på Hadeland.