Søndag 11. oktober blir det misjonsdag i Lunner kirke.

Også med strengere regler for samlinger er det plass i kirken til at vi kan holde avstand og følge smittevernreglene – og likevel være sammen. Det vil bli markert tre sitteplasser på hver benk, og vi må holde oss på den plassen vi får anvist.

Vi får besøk av Ole Jacob Grønvold, som er misjonsprest i Hong Kong, utsendt av Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Dagen begynner med gudstjeneste til vanlig kirketid, ved Stian K. Elysian og Grønvold.

Det blir en enkel kirkekaffe i kirken hvor to personer går rundt og serverer kaffe og kringle til alle. Så fortsetter vi med en avdeling hvor vi får se bilder og høre om virksomheten i Hong Kong og fastlands-Kina.

Putene som vanligvis ligger på kirkebenkene er for tiden fjernet. Så ta gjerne med deg en pute!

I denne korona-tiden har vi sløyfet den tradisjonelle misjonsfesten på NOIL-huset og tar heller en utvidet samling i Lunner kirke.

Velkommen til en annerledes misjonsdag!