Mjøssykehuset: Vurderer å samle akuttilbud i ventetiden

Mjøssykehus-vedtaket åpner for en større omstilling, mener sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard.