1. En visjon er et TYDELIG bilde av en ØNSKET fremtid.

2. En visjon skal være lett og huske og derfor kort og presis (Godt eksempel: Avis = No.1").

3. En visjon skal skape engasjement.

4. En visjon skal klart signalisere hvilke holdninger utsteder ønsker å etterleve.

Når en organisasjon fremmer en ny visjon er det en utmerket anledning til å uttrykke hvilke holdninger fremtiden bygges på. "JA!" er en god visjon. Alle bør unne seg å søke opp Erik Bye sitt megetsigende innlegg hvor han klart uttrykker at politikere er velgernes tjenere. Finnes på YouTube. Det tillegger politikerene å veilede kommuneadministrasjonen i en retning som faller i god jord hos velgerne. Jeg ser ikke noe galt i å etterstrebe JA der det kan forsvares.

Med ønske om at alle får en JA dag!