Ordfører i Jevnaker, Morten Lafton (Ap) fulgte også med da kommunestyret i Gran behandlet saken om framtidig fylkestilhørighet torsdag. Resultatet ble at Gran inntil videre blir i Innlandet.

– Det er trist at hadelandskommunene ikke samles i samme fylke. Etter beslutningen om fylkesoppløsningen fikk vi en mulighet som Gran nå dessverre avsto fra å gripe, sier han.

Han mener likevel det ligger til rette for et fortsatt godt samarbeid mellom kommunene på Hadeland. Lafton understreker at samarbeidet mellom Gran og Lunner har vært tettere enn det har vært mellom Gran og Jevnaker.

Ved to anledninger

– Likevel er det mange områder hvor vi samarbeider godt, blant annet innen landbruk, innkjøpssamarbeid og med varemerket Hadeland. Dette arbeidet er det viktig å videreføre selv om det hadde vært enklere med felles fylkestilknytning, sier Lafton.

Da Jevnaker for ei tid tilbake valgte å gå ut av regionrådet for Hadeland, var det ifølge Lafton flere som hadde meninger om det. At Gran nok en gang har valgte å se nordover og ikke følge sine nabokommuner, kommenterer han på denne måten:

– Tidligere har Jevnaker fått skylda for å ha forkludret samarbeidet mellom kommunene etter at vi valgte å gå ut av regionrådet. Nå har Gran ved to anledninger valgt å stå utenfor en felles fylkestilknytning. Det bør vel gi grunn til ettertanke om hvem som eventuelt splitter Hadeland, sier han.

Overrasket

Lafton tror ikke Gran sin beslutning får betydning for Jevnakers søknad om fylkesstilhørighet, og han er trygg på at Jevnaker får muligheten til å velge seg Akershus.

– Da vi var i møte med kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i februar hadde jeg en forståelse av at det var en enighet om retningen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier Lafton.

Han ble derfor overrasket over at posisjonen i Gran ikke har klart å enes i et så viktig spørsmål.

– Dette er jo en sak som skaper uforutsigbarhet for kommunens innbyggere. Derfor synes jeg det er rart at de ikke har klart å bli enige, sier ordføreren i Jevnaker.