Cirka klokken 17 onsdag rykket nødetatene ut til Sundvollen. Der var det meldt om en mulig ulykke med en paraglider. Meldingen gikk på at det muligens hang en paraglider i et tre, skriver Ringerikes Blad.

Da nødetatene var på plass, mente de å se en rød duk som hang i veggen.

– Det er uvisst om det er en person som henger i duken. Seaking er varslet og skal være på vei, skrev politiet på Twitter.

Etter få minutter kom kontrameldingen: Det var ikke en paraglider, men en rød busk.

Nødetatene er ferdige på stedet, konkluderer politiet på Twitter.