Det er Brandbu Arbeiderlag, Gran Arbeiderparti, Norsk Folkehjelp Hadeland, Gran SV, Gran Rødt, Fagforbundet Gran og Hadeland AUF som har gått sammen for å markere 1. mai på tradisjonell måte i Brandbu, etter to års ufrivillig pause på grunn av koronapandemien. Før pandemien var 1. mai i Brandbu det største 1. mai-arrangementet mellom Oslo og Gjøvik.

De legger opp til gudstjeneste i kinoen, 1. mai-tog fra Folkets Hus gjennom Brandbu med slutt på torget, appeller og filmvisning i kinosalen. Hele programmet vil bli lagt ut på Facebook-sida til 1. mai-komiteen.

Aktuelle saker preger arrangementet

Tradisjonelt har 1. mai vært en kampdag, der det har blitt fokusert på aktuelle saker både i inn- og utland. Arrangørene forteller at arrangementet i år vil fokusere på veien ut av pandemien, krigen i Ukraina og menneskerettigheter i forbindelse med fotball-VM i Qatar.

– Pandemien viste hvor viktig det er med et sterkt fellesskap i krisetider og at beredskapen er avhengig av at helt vanlige folk har muligheten til å gjøre sin jobb uten å være redd for å havne på bar bakke, sier Hege Hermansen, som representerer Norsk Folkehjelp i 1. mai-komiteen.

Ikke overraskende kommer også krigen i Ukraina til å prege arrangementet, i tillegg til at arrangørene ønsker å fokusere på situasjonen med menneskerettigheter i fotball-VM.

– Arbeiderbevegelsen i Norge har en lang historie med å stå opp mot diktatorer av ulikt slag, og da mener vi det er viktig å bruke denne muligheten til å protestere mot Putins krig i Ukraina. Det kommer også til å være tema på andre 1. mai-arrangement rundt om i landet, slik at vi da sender et klart signal om at vår solidaritet går til det ukrainske folket. På samme måte ønsker vi å vise støtte til de som har jobbet med å bygge VM-arenaene i Qatar, men som har jobbet under helt forferdelige forhold, sier komitéleder Nina Kristin Hermansen.

Åpent for alle

Arrangørene understreker at arrangementet er åpent for alle, selv om 1. mai tradisjonelt er knyttet til venstresiden i politikken.

– Særlig krigen i Ukraina og fotball-VM bør være ganske ukontroversielle saker, der vi kan stå samlet på kryss og tvers av politiske uenigheter i Norge, sier Hermansen. Hun håper så mange som mulig vil delta på arrangementet.

Etter arrangementet på torget blir det visning av familiefilmen «Barske bøller» i kinosalen. Det blir lagt ut gratisbilletter for barn, mens det blir vanlig pris for voksne. Både gratisbilletter og andre billetter må hentes ut på nettet på forhånd.