Nå blir det motordur på Harestuvatnet, men du trenger ikke å ringe politiet

Lunner Almenning har søkt Lunner kommune om tillatelse til å benytte tre båter med påhengsmotor på Harestuvatnet.