Nå er arbeidet med E16 i gang. Trafikken ved Olum skal legges om

Torsdag startet Statens vegvesen og Skanska anleggsarbeidet på ny E16 fra Olum til Åshøgda.