Det skriver Innlandet fylkeskommune på sine nettsider.

T/B Ronds venner søkte høsten 2022 om status som vernet skip for slepebåten T/B Rond. Dette er en frivillig verneordning der eier selv tar initiativ.

Etter anbefaling fra fylkeskommunen ble fartøyet vernet av Riksantikvaren den 2. februar 2023.

Skal tilbake til Randsfjorden

Videre skriver fylkeskommunen at venneforeningen T/B Ronds venner ønsker å tilbakeføre båten til original stand så langt det er mulig. De jobber med å få fraktet fartøyet tilbake til Randsfjorden.

I påvente av dette ligger fartøyet i Drøbak.

Håpet fra venneforeningens side er at T/B Rond kan bli en attraksjon på Randsfjorden.

Fløtingen opphørte i 1968

Ifølge nettsidene til fylkeskommunen anses T/B Rond som et flott tilskudd til Innlandets «verneflåte».

«Venneforeningen som holder til på Gran, har allerede gjort en flott jobb og lagt ned mange dugnadstimer for å vedlikeholde båten», skriver fylkeskommunen.

Rond ble brukt i forbindelse med tømmerfløtingen, og var i full drift fram til fløtingen på Randsfjorden opphørte i 1968. På det meste kunne Rond ta med opptil 120.000 tømmerstokker hengende i trossa på en tur.