«Det er lett å si halleluja, man å gjøre det.» Sitatet er et av mange gullkorn fra Marve Fleksnes. Og selv synes jeg det er veldig passende når det kommer til kampen om likestilling. Tilnærmet alle i Norge sier de vil ha likestilling, men når vi kommer til å faktisk gjøre det som trengs blir mange flakkende i blikket.

Selv om vi i Norge har kommet lengre enn de fleste så er vi fortsatt langt fra at jenter og gutter som vokser opp i dag vil få like muligheter. Hvor mye lønn Lise og Ola vil få. Hvor mye trakassering Lise og Ola vil bli utsatt for. Og hvor mye ansvar for egne barn Lise og Ola vil få vil i altfor stor grad bli styrt av at Lise er jente og Ola er gutt.

Årets 8. mars-saker for Arbeiderpartiet er kampen for hele faste stillinger, pensjon fra første krone og ei lønn å leve av for damene i de typiske kvinneyrkene. Koronakrisa har satt et forstørrelsesglass på dårlige vilkår i arbeidslivet, og utfordringene vi har kjent til lenge er blitt langt synligere.

I snart et år har damene i helsesektoren, varehandelen, renhold, lærere og barnehage- og barnevernsansatte stått i frontlinja i kampen mot pandemien – vært de som har holdt hjula i gang. De har gått på jobb, jobba ekstra lange skift, under vanskelige kår, utsatt seg selv for smitte og fare – for at vi andre skal være trygge. Folk har vist sin respekt og takknemlighet ved å klappe fra balkonger, politikere fra høyresiden kappes om å takke og rose.

Men disse damene trenger mer enn klapp fra balkonger og takk i festtaler. De trenger hele faste stillinger, pensjon fra første krone, ei lønn å leve av og en arbeidsmiljølov som gjør arbeidstida levelig. Arbeiderpartiet har og vil alltid kjempe deres kamp. Nå må det være disse damenes tur!

Arbeiderpartiet går til valg på å ta et krafttak mot deltid. Vi vil stramme inn på mulighetene både til å ansette folk midlertidig og å leie inn. Vi gir arbeidsgiver ansvaret for å bevise hvorfor det ikke er grunnlag for å benytte heltidsstillinger – slik at dette ikke er en kamp den enkelte må stå i alene som i dag. Vi skal sikre at hele faste stillinger skal være normen i det norske arbeidslivet!

Med en Arbeiderparti leda regjering vil vårt løfte være å gi disse damene det de fortjener. Kampen for hele faste stillinger, pensjon fra første krone og ei lønn å leve av. For nå er det jaggu damenes tur!