I løpet av tolv og en halv måned, vil entreprenøren ha utvidet Norges smaleste trefelts veg fra 10 til 15 meter: Den 3,8 kilometer lange strekningen fra Sandvoll til Amundrud.

Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Planen var at arbeidet skulle ta i underkant av to år, med åpning 20. oktober 2023. Nå kan Statens vegvesen komme med en gladmelding; 20. desember 2022 åpner Statens vegvesen ny riksveg 4 fra Sandvoll til Amundrud. Det er ti måneder før tiden.

– Anlegg Øst har virkelig stått på, uten at kostnadene har økt. Samtidig har de klart å unngå skader på de ansatte med unntak av en kuttskade i en finger, sier byggeleder John Bekken i Statens vegvesen.

Gjorde spesielt ett godt valg

Anlegg Øst Entreprenør fikk jobben i konkurransen med seks andre entreprenører. Partene skrev kontrakt 1. november 2021 og noen uker senere startet anleggsmaskinene.

Det er spesielt ett valg som skal ha gjort at vegen kan åpnes om kort tid.

Etter planen skulle trafikken kjøre over Sandvoll bru i bunn av strekningen i byggeperioden. Før byggestart på ble Vegvesenet og Anlegg Øst enige om å lede trafikken utenom den 45 meter lange betong brua, og inn på den nye avkjøringsrampa fra riksveg 4 ned til fylkesveg 34. Dette gjorde anleggsarbeidet på brua mye enklere og tryggere, heter det i pressemeldingen.

– Vi bygde avkjøringsvegen tidlig i byggeperioden, og la om trafikken i mai. Slik fikk vi jobbe i fred for rv. 4-trafikken med å utvide brua, sier prosjektleder Jan Erik Kvarberg i Anlegg Øst Entreprenør.

Brukte uvanlig metode

En av de store utfordringene for entreprenøren var arbeidet med å rive brua. Dette var en kontrollert sprengning av konstruksjoner, og metoden er lite brukt av norske entreprenører. Anlegg Øst mente likevel at denne metoden var god.

– Metoden var mest skånsom for naboer og rv. 4 trafikken. Den er rask og effektiv, samtidig som gjenbruk av betong er bra for klimaet. Produksjon av sement gir store klimautslipp, sier Kvarberg.

På denne måten har de klart å bruke mer av overskuddsmassen i prosjektet enn planlagt. Det har redusert transporten i prosjektet.

Prosjektet blir ikke dyrere

Anlegg Øst blir ikke arbeidsledige tross i at prosjektet ble tidligere ferdig enn antatt. Framskyndingen blir heller ikke dyrere enn planlagt.

Anlegg Øst har vunnet flere anbudskonkurranser, og trenger fagfolkene i andre vegprosjekt når de er ferdige på Hadeland, heter det i pressemeldingen.

Ifølge byggelederen i Vegvesenet og prosjektlederen i Anlegg Øst, har det vært god stemning i prosjektet siden de første forhandlingsmøtene.

– Det er også et stort pluss at det har vært stabil stamme med gode arbeidsfolk i prosjektet både ute og inne. Det har gitt gode resultater, sier Kvarberg og Bekken.

De mener også at ordningen hvor Vegvesenet forhandler med tre entreprenører før de skriver kontrakt, gjør at entreprenøren kjenner prosjektet svært godt.

– Det var viktig for at vi kunne starte anleggsarbeidet raskt, sier Kvarberg.