Det skal etableres ny rundkjøring hvor E16 og riksveg 4 møtes, ved Lunner rådhus, i forbindelse med ny riksveg 4. Nå vil bilistene virkelig merke arbeidene som pågår. Faktisk skal dagens rundkjøring snart «tas ut av drift».

Må forvente kø

Arbeidet har allerede begynt med å etablere en ny, midlertidig veg som går forbi dagens rundkjøring. Det kan forventes litt kø i forbindelse med etableringen.

Dette formidler byggeleder fra Statens vegvesen, Tor Iver Steig, i en e-post til avisen Hadeland.

Skal gi arbeidsrom

Grunnen at kjøremønsteret blir endret er for å få etablert den nye rundkjøringen og at entreprenøren skal få arbeidsrom til å etablere ny bru på E16. Denne skal gå over Vigga og Garverigården, til påkoblingen på ny riksveg 4.

Planen er at trafikken skal gå over den midlertidige vegen senest til jul, men mest sannsynlig før det.

– Vi sikter på å få det gjort før, men har en liten kabal som må gå opp, skriver Steig.

Fram til våren 2023

Den midlertidige vegen vil gå over noe av tomten til rådhuset og over jordet på andre siden av vegen. Fartsgrensen vil også bli satt ned til 30 og 50 km/t.

Det nye kjøremønsteret vil bli slik fram til den nye rundkjøringen er ferdig utpå vårparten/sommeren 2023.