(Romerikes Blad) Har du vondt i halsen, eller kanskje litt feber, men akkurat gjennomgått korona?

Pandemien som har herjet i to år har akkurat passert toppen. Nå advarer likevel Folkehelseinstituttet (FHI) om enda et virus – nemlig den «gamle kjenningen» influensaen.

De forventer en økning i smitten i ukene som venter oss.

Også Ahus har de siste ukene sett en nedgang i antall covid-positive, og en økning i antall influensa A-positive, opplyser sykehuset.

Flere faktorer skiller seg likevel ut fra tidligere influensasesonger, noe som overrasker FHI. Særlig en gruppe har så langt vært hardest rammet.

– Svært uvanlig

Torsdag publiserte FHI sin ferskeste ukesrapport om influensa. Ifølge instituttet er smitten hurtig økende.

– Sesongens influensautbrudd anses nå for å være i gang. Et påbegynt utbrudd nå i mars er svært uvanlig og vi kjenner ikke til at det har forekommet tidligere i Norge - influensautbruddene pleier vanligvis å starte rundt jul. I uke 12 fikk rett over 1000 personer i Norge påvist influensa. Viruset ble påvist i 11,4 prosent av undersøkte prøver, sier lege Trine Hessevik Paulsen i FHI til RB.

Viken er fylket som hadde høyest antall påvisninger av influensavirus i uke 12 (272), og nest størst andel påviste influensatilfeller (21,8 prosent) etter Oslo (25 prosent), opplyser hun.

I rapporten understrekes det at det er usikkert når toppen av utbruddet nås og hvor omfattende utbruddet vil bli.

– Men vi forventer en økning i smitteutbredelse frem til påske, understreker Hessevik Paulsen.

Særlig en gruppe rammes

Parallelt med smitten ser FHI også en økning i antallet innleggelser med influensa.

Det er de unge som ser ut til å bli hardest rammet, ifølge FHI. Aftenposten kunne onsdag melde at dette også gjør utslag på innleggelsestallene nasjonalt. Det er uvanlig, ifølge FHI-legen.

Dette gjør seg også gjeldende på Ahus.

I løpet av mars har 84 pasienter fått påvist influensa i prøve tatt på Ahus, men ikke alle disse trengte innleggelse. Av disse er fire pasienter i aldersgruppen 0-4 år, 16 fra 5-14 år, 13 fra 15-24 år og 30 over 60 år, opplyser smittevernoverlege Silje Bakken Jørgensen.

– Av alle de positive influensaprøvene fra mars er 35 prosent fra barn under 19 år. Det er flere unge enn det som har vært vanlig de siste sesongene, skriver hun i en epost.

– Det har de siste ukene blitt påvist mest influensa i aldersgruppen 15-29 år. Vi ser også at det er flere influensainnleggelser i denne aldersgruppen enn det vi ville forvente, sier Hessevik Paulsen.

– Hvorfor tror dere det er sånn at flere unge rammes?

– Dette har vi ikke sikre svar på. En mulighet er at smitteutbredelsen er langt større i dette alderssjiktet enn i befolkningen for øvrig. Vi er kjent med flere utbrudd i ungdomsskoler ulike steder i Norge (bl.a. etter sosiale tilstelninger), noe som indikerer at dette er en mulig forklaring, svarer FHI-legen.

(Saken fortsetter under bildet).

– Endrer seg hele tida

– Det varierer fra sesong til sesong hvilke aldersgrupper som blir mest rammet, konstaterer Bakken Jørgensen ved Ahus.

Hun er samtidig klar på at det stort sett er de eldste som havner på sykehus fordi de er svekket og har andre sykdommer fra før, som blir verre ved influensa.

– Men influensa kan også gi alvorlig sykdom hos unge mennesker, selv om det er sjeldent, svarer Bakken Jørgensen.

– Influensaviruset endrer seg hele tida, og innimellom oppstår varianter som gir mer alvorlig sykdom. Det kan skyldes at nye virusvarianter får bedre feste i den nedre delen av luftveiene og lager lungebetennelse. Hvis veldig mange blir syke samtidig fordi det kommer en variant som vi har lite immunitet mot, vil det også komme en opphopning av tilfeller med alvorlig sykdom, legger smittevernoverlegen til.

«Immunologisk gjeld»

På spørsmål om tida som venter oss, er overlegen klar på at det går mot varmere tider. Dermed er det lov å håpe på at denne influensasesongen ikke blir så lang, mener hun.

– Til høsten igjen vil nok mange kunne pådra seg influensa ettersom det har vært lite sirkulerende virus i befolkningen de siste to årene. Vi får en «immunologisk gjeld» når immunforsvaret i den samlede befolkningen ikke stadig eksponeres for influensa, sier Bakken Jørgensen.

FHI-lege Hessevik Paulsen sier de venter at fridagene i påsken trolig vil redusere smittespredningen, kanskje spesielt i skoler og barnehager. I tillegg peker hun også på at det nå blir mer vårlig vær.

– Denne sesongeffekten har pleid å spille en viktig rolle i reduksjonen av smitte. Det er usikkert hvor stor sesongeffekten vil være for å redusere smittespredningen denne våren. Det er svært vanskelig å forutse smittespredningen i tida som kommer, i og med at de siste influensasesongene har vært så annerledes enn normalsituasjonen, sier hun.

– Skynde seg å ta kontakt

Hessevik Paulsen peker på at influensautbruddet uteble i fjor vinter, og at 19/20-sesongen var mild og stoppet brått opp.

Samtidig kommer FHI-legen med en klar oppfordring:

– Personer som har økt risiko for alvorlig influensasykdom og som ikke vaksinerte seg i høst kan ha nytte av å ta vaksine nå. Vaksinen trenger imidlertid 14 dager på å få full effekt, så man bør i så fall skynde seg å ta kontakt med fastlegen eller det kommunale vaksinekontoret for å få time til vaksinering.