– Dette handler om hvordan vi ønsker at våre gamle skal oppleve alderdommen sin. Dagens sykehjem er bygd for en annen type tjenester enn det vi gir i dag. Gran trenger et moderne bygg som gir en god opplevelse for de eldre og for personalet, og som er effektivt med tanke på å gi de tjenestene vi skal yte, slår han fast.

En langvarig prosess ser nå ut som den kan ende med nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen, et kraftig prishopp på tampen til tross.

Torsdag 3. desember behandler formannskapet spørsmålet om de skal justere opp totalramma for omsorgssenteret med 168 millioner kroner til 575 millioner kroner og gi rådmannen fullmakt til å «hyre inn» entreprenør. Deretter er det opp til kommunestyret å sette to streker under svaret, i sitt møte 17. desember.

– Jeg håper det blir flertall, men jeg føler meg jo ikke sikker på resultatet, svarer Vesteraas på spørsmålet om han er spent før den politiske innspurten som venter.

– Må ta mot til oss og gjennomføre

Men for rådmannen er det av underordnet betydning om han er spent eller ikke.

– Det viktigste er å få vedtatt bygging, slik at vi kommer i gang med noe som kan sikre gode tjenester for eldre og pleietrengende i årene som kommer. Antall eldre vil øke sterkt fram mot 2030, sier Vesteraas og minner om at det har blitt planlagt nytt omsorgssenter gjennom mange år, i ulike versjoner og på ulike steder i og rundt Gran sentrum.

– Nå må vi ta mot til oss og gjennomføre, selv om det kanskje koster mer enn vi liker. Men det vi har fått fram nå er markedsprisen for et slikt bygg, sier Vesteraas.

Han legger til at det ikke har kommet fram noe gjennom forhandlingene med de to tilbyderne som tilsier at det vil bli billigere å bygge på en annen tomt. Markedsprisen er den samme uansett.

– Må ta belastningen med eiendomsskatt

Samtidig som Vesteraas er tydelig på at det må bygges nå, er han også klar over og har forståelse for bekymringen rundt det at investeringen vil utfordre kommunens økonomi.

– Handlingsrommet for andre ønskede investeringer blir mindre, slik at disse må utsettes. Men politikerne må prioritere. Nytt omsorgssenter er det som er mest nødvendig nå.

Rådmannen har også foreslått å øke eiendomsskatten fra 2022, for å finansiere prosjektet.

– Jeg mener vi må ta belastningen med økt eiendomsskatt for å kunne yte de tjenestene som forventes.

– Blir ikke billigere å utsette

I sakspapirene skriver rådmannen at han ser tre mulige hovedalternativer for kommunestyret når de skal sluttbehandle saken.

Et av dem er å vedta prosjektet med ei ramme på 575 millioner kroner. Et annet er å legge på 22 millioner til 597 millioner, blant annet for å kunne bruke massivtre i bærekonstruksjonene. Noe som nå er tatt ut for å få ned kostnadene.

Det tredje alternativet er å avvise prosjektet fordi prisen blir for høy.

– Hva skjer hvis kommunestyret velger det siste?

– Da må vi sette en fot i bakken og se på hva vi gjør. Per nå har jeg ingen klare tanker om vegen videre, men vi må gjøre et arbeid for å se på hvordan vi kan gi forsvarlige tjenester framover. Men uansett må vi jo før eller siden bygge noe nytt. Vi kan bygge noe som er mindre, men det vil ikke svare opp helse- og omsorgsstrategien vår framover. Uansett tror jeg ikke det blir billigere på sikt med en utsettelse, sier Vesteraas.

Tviler på realismen i Skjervum-forslag

– Bygdelista foreslo før helgen å bygge på Skjervum, med ferdigstillelse av sykehjemsdelen i 2023?

– Det tenker jeg at er en ambisiøs framdriftsplan. Jeg tviler på at dette vil være realistisk.

– Kostnadsramma er foreslått økt med 168 millioner kroner. Vil den holde slik den ligger nå?

– Det er gjort et grundig arbeid i forhandlingene med de entreprenørene som leverte tilbud. Jeg mener det er stor grunn til å tro at den vil holde, sier Vesteraas.

Planen er at det nye helse- og omsorgssenteret skal stå ferdig på nyåret i 2023.

– Forutsatt nødvendig politisk tilslutning så holder den framdriftsplanen, sier konstituert rådmann Leif Arne Vesteraas.