Mange er kanskje allerede godt i gang på skolefritidsordningen, men til uken er det alvor.

Mandag starter skolene i Gran, inkludert Hadeland videregående skole, onsdag starter de i Lunner og Jevnaker.

Send oss bilder fra første skoledag på epost.

Til sammen er det tusenvis av elever som mer eller mindre forventningsfulle inntar et nytt skoleår. For noen er det «bare» en fortsettelse på fjoråret, for andre er det en helt ny start på en ny skole.

Hva husker du fra DIN første skoledag? Fortell oss i kommentarfeltet, eller på epost.

En ikke uvesentlig del av skolehverdagen, vil mange si, er også fridagene. I Gran er september eneste måned uten fridager, mens man i Lunner og Jevnaker ikke har noen ekstra fridager verken i september eller januar. Skoleruta for grunnskolen i Gran og videregående er sammenfallende.

Ellers merker vi oss at høstferien er på forskjellige uker, mens vinterferie er på samme tid i alle kommunene.

Dette er det vi finner i skolerutene for 2022/2023:

Gran

Første skoledag: Mandag 15. august

Høstferie: Uke 41, fra mandag 10. oktober

Fridag for elevene: Fredag 25. november

Etter 87 skoledager blir det så juleferie fra og med torsdag 22. desember.

Mandag 2. januar er det også fridag for elevene, før hverdagen i 2023 starter tirsdag 3. januar.

Fridag for elevene: Fredag 3. februar

Vinterferie: Uke 9, fra mandag 27. februar

Påskeferie: Uke 14, fra mandag 3. april til og med mandag 10. april i uke 15

Så kommer mai, men alle dens røde dager. Da er det totalt fire fridager:

Mandag 1. mai, onsdag 17. mai, torsdag 18. mai og mandag 29. mai

Etter jul har elevene totalt 103 skoledager. Den siste er fredag 16. juni.

Lunner og Jevnaker

Første skoledag: Onsdag 17. august

Høstferie: Uke 40, fra mandag 3. oktober

Fridag for elevene: Onsdag 16. november

Etter 85 skoledager er det juleferie fra og med torsdag 22. desember.

I motsetning til i Gran, er det rett tilbake på skolebenken mandag etter nyttår, altså mandag 2. januar.

Vinterferie: Uke 9, fra mandag 27. februar

Påskeferie: Uke 14, fra mandag 3. april til og med mandag 10. april i uke 15

Så kommer mai, men alle dens røde dager. Da er det totalt fire fridager:

Mandag 1. mai, onsdag 17. mai, torsdag 18. mai og mandag 29. mai

Etter jul har elevene i Lunner dermed 105 skoledager. Siste skoledag er også her fredag 16. juni.

Informasjonen er hentet fra kommunenes hjemmesider. Vi tar forbehold om eventuelle feil.

Dette er nytt av året: 

  • Elever med dysleksi eller betydelige lesevansker få tettere oppfølging i form av lesestøtte når de skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk og lesing i september, skriver Utdanningsdirektoratet (Udir).
  • Det innføres også nye digitale prøver i regning for elever på 3. trinn i oktober. Samtidig vil kartleggingsprøven i engelsk fjernes fra og med i høst.
  • Som følge av innføringen av nye læreplaner etter Kunnskapsløftet 2020 kan elever på 10. trinn bli trukket ut i en ny eksamensform, kalt muntlig-praksis. Det vil si at elevene i tillegg utfører, demonstrerer eller lager noe til eksamen.
  • Bedre oppfølging av utsatte barn og unge blir også vektlagt fra skolestart i høst. Fra 1. august får kommunen en tydelig plikt til å samordne tjenestetilbudet til barn. Målet er et tettere samarbeid mellom skolevesenet, barnevernet, Nav og andre offentlige tjenester, opplyser Kunnskapsdepartementet.
  • Regjeringen og budsjettpartner SV har vedtatt at alle førsteklassinger i hele landet skal få gratis SFO i tolv timer hver uke, med virkning fra 1. august i år.
  • I tillegg får 60 kommuner mulighet til å gi gratis fulltidsplass til 5.500 førsteklassinger fra familier med lav inntekt. Blant disse kommunene er Gran. Samtidig kan familier med lav inntekt søke om reduksjon i foreldrebetalingen for elever på 1. til 4. trinn i SFO.
  • Den omstridte fraværsgrensen, som er på ti prosent, er tilbake på ungdoms- og videregående skoler i august.

NTB