Når Jon Harald (43) arbeider på åkeren har han full oversikt via verdensrommet

Jon Harald Snellingen og Iver Ulven er aktive, både i landbruk og når det gjelder nyetablering av selskaper. Jisu drift DA er et eksempel. De to partnerne har omlag 100 forskjellige skifter, det vil si 100 leide og eide jordstykker rundt i Lunner og Gran. Med skjermer i traktoren styres også mye drift via satellittkart og GPS.