– Takket være positive grunneiere, Sparebankstiftelsen Gran, DNT Hadeland, kontaktutvalget for skogbruket på Hadeland og Vigga Bygg er nå doen på plass, sier Amund Bø i DNT Hadeland.

– Området er fredet, men vi har fått tillatelse fra Riksantikvaren til å sette opp dette lille bygget og vi håper turgåere setter pris på tiltaket. Det er et prosjekt vi har jobbet med lenge, men nå er doen på plass, sier Bø til avisa Hadeland.

Populært turmål

Riksantikvaren sa i september nei til utedo innenfor grensene til bygdeborgen på Sølvsberget. Riksantikvaren befarte bygdeborgen midt i august 2019, sammen med DNT, Kulturhistorisk museum, Oppland fylkeskommune, Gran kommune og grunneierne.

Den nye utedoen er nå plassert litt utenfor selve bygdeborgen.

Prosjekt Sølvsberget

Prosjekt Sølvsberget består av:

** Skilting av turveg fra Granavollen til Grymyr, via Sølvsberget.

** Oppsetting av do på toppen av Sølvsberget.

** Rydding av skog på toppen for bedre utsikt.

** Skifte ut cirka 40 informasjonstavler som omhandler miljø, skog, dyr + diverse.

** To nye sittekrakker på toppen.

Bø registrerer at mange er ute og går tur.

– Sølvsberget er populært turmål, med 7000–8000 besøkende i året. Men etter korona-situasjonen oppsto er det enda flere som går turer. Bare siden april har over 2400 personer skrevet seg inn i turboka på toppen, forteller Bø.

Viktig med avtrede

Det er nesten en dobling i forhold til trafikken ellers om årene opp til det populære utsiktspunktet.

– Derfor er det viktig å ha et avtrede ved behov på Sølvsberget. Det er mange skoleklasser og barnehager som går opp til toppen. Det er også årlig friluftsgudstjeneste på Sølvsberget, sier han.

Han håper at folk nå er flinke til å holde området ryddet for søppel og at utedoen blir brukt kun til det den er ment å fungere som.

I tillegg har DNT Hadeland nå konkrete planer om å skifte ut om lag 40 infoplakater i området.

– De gamle må skiftes ut etter slitasje fra vær og vind. Nå skal vi bytte ut skiltene hele vegen opp til toppen, forteller Amund Bø.