Ål kirke oppe ved Trintom vil gjerne være en kirke som er åpen for tvilere så vel som for troende. Derfor inviterer man til jevnlige temasamlinger på kveldstid. 1. oktober arrangeres den første temasamlingen denne høsten. Den har fått overskriften: "Tro, tvil og trass."

Det er den tidligere prosten på Hadeland, Hans Erik Raustøl, som har påtatt seg å lede disse samlingene.

«Jeg ser at mange strever med å finne svar på de store spørsmålene i livet. Ingen av oss har fasitsvarene på alt det vi lurer på. Jeg tror vi er mer ulike som personer enn hva vi ofte innrømmer. Derfor kan vi hjelpe hverandre et stykke på vei om vi bare tør å bruke alle de tre ordene som finnes i overskriften for kvelden. Troen kommer ikke på kommando, den må få lov til å bryne seg på det vi sliter med å forstå. Men om vi gir hverandre rom til å være ærlige på hva vi ikke får til å henge sammen, så blir det lettere å holde fast på det som betyr noe for hver enkelt av oss.»

Arrangementet i Ål vil også ha innslag av musikk, tekstlesning, lystenning og stillhet.

Diakon Lene Bjølverud Rødningsby står for tekstlesningene, mens musikken tar Kine, Per Øystein og Hans Christian Erstad seg av. Det blir muligheter til å stille spørsmål.