Ønsker å skape mer bærekraftige løsninger – og lanserer verdens første fullt reparerbare sko i sitt slag

Fjellskoen Alfa lanserer nå en sko med deler som kan repareres eller skiftes ut. Skoen skal dermed ha livslang levetid med riktig pleie. Lanseringen er et viktig første steg i et overordnet bærekraftsinitiativ for bedriften i Gran.