Næringslivsloggen tirsdag 16. april

Her er de siste kunngjøringene fra Foretaksregisteret for Gran, Lunner og Jevnaker.

DEL

Gran

Godkjente årsregnskap

To selskaper med adresse i Gran kommune har levert inn og fått godkjent årsregnskapet for i fjor. Disse tallene er ikke offentlige ennå.

Hadeland service og økonomi AS i Rækstadgutua i Brandbu er ett av dem. Selskapet ble etablert i juni 2015 og eies likt av Ingeborg Rækstad og Ingvald Egil Rækstad. Selskapet har som formål å «drive servicearbeid, yte konsulentbistand og eie og erverve aksjer i andre selskaper». Det har en aksjekapital på 36.000 kroner.

Det andre selskapet er Haugen-invest AS i Jorstadlinna i Gran. Selskapet, som driver med utleie av eiendom, ble etablert i oktober 2016 og er heleid av Nils Guttorm Haugen. Selskapet eier Haugen regnskap AS, VVS – regnskaper AS og Haugen – eiendom AS.

Ny revisor

Operafest Røykenvik AS har engasjert Deloitte i Oslo som revisor. Tidligere har de ikke hatt noen revisor registrert. Selskapet ble som kjent etablert i februar i fjor, og det foreligger foreløpig ingen offisielle regnskapstall fra selskapet. Daglig leder i selskapet er Morten Wien, mens styreleder er Bente Erichsen. Nestleder er Randi Eek Thorsen og styremedlem er Tom Furulund.

Ny adresse

Røise trafikkskole har endret forretningsadresse fra Maridalsveien i Oslo til Bleikenvegen i Brandbu. Enkeltpersonforetaket ble etablert i oktober 2018. Innehaver er André Røise. Avisen Hadeland omtalte Grua-mannens hjemkomst i januar:

Lunner

Godkjente årsregnskap

To selskaper hjemmehørende i Lunner har levert inn og fått godkjent årsregnskapene for 2018. Disse tallene er ikke offentlige ennå.

Klevengen transport AS i Taubanen på Grua er ett av dem. Dette er likt eid av Lars Konrad Klevengen, som er daglig leder, og Kato Klevengen, som er styreleder. Selskapet, som ble etablert i juni 2011, har en aksjekapital på 500.000 kroner.

Det andre selskapet er LKK holding AS i Hadelandsvegen på Grua. Dette selskapet ble etablert i august i fjor. Dette selskapet er heleid av samme Lars Konrad Klevengen som nevnt over. Selskapet er medeier i Klevengen eiendom AS, som var omtalt i gårsdagens næringslivslogg. Her er KKL holding AS den andre eieren, og dette selskapet eies av tidligere nevnte Kato Klevengen. LKK holding har en aksjekapital på 100.000 kroner.

Jevnaker

Godkjente årsregnskap

Tre selskaper hjemmehørende i Jevnaker har levert inn og fått godkjent fjorårets regnskaper. Tallene er ikke offentliggjorte ennå.

Nesgata 8 AS, som naturlig nok har adresse i Nesgata, står først på listen. Selskapet driver med utleie av eiendom, og ble etablert i november 2015. Aksjekapitalen til selskapet er 761.400 kroner. Selskapet eies med 25 prosent av Mehlum eiendom AS og Gilbert Johannes Mehlum. Kiristi Thoresen Hatten, Marit Helene Flaskerud, ester Thoresen og Randi Irene Bunde eier 12,5 prosent hver. Styreleder er Audun Mehlum, mens Knut Bunde, Kirsti Thoresen Hatten og Gilbert Johannes Mehlum er styremedlemmer. Audun Mehlum er heleier i Mehlum eiendom AS.

Sera invest AS i Roseveien er det neste selskapet som har fått unna fjorårets papirarbeid. Investeringsselskapet ble etablert i november 2011, har en aksjekapital på 30.000 kroner og er heleid av Roy Korneliussen.

Det siste selskapet som nevnes i dag er Storgata optiske AS i Storgata. Selskapet ble etablert i desember 2013, og eies likt av Solveig Haugen og Håkon Haugen. Sistnevnte er daglig leder. Selskapet har 30.000 kroner i aksjekapital.

Hva er dette?

Næringslivsloggen publiseres hos avisen Hadeland hver morgen.

Hver dag skjer det små og store endringer i næringslivet på Hadeland. Dette kunngjøres hos Brønnøysundregistrene. Til denne spalten henter vi informasjon fra Foretaksregisteret.

Enkeltpersonforetak som kun er registrert i Enhetsregisteret blir ikke omtalt her.

Dette er de siste nyetableringene på Hadeland:

Dette er de siste konkursene på Hadeland:

Artikkeltags