Det sa jurymedlem Elisabeth Haakenstad fra Sparebank1 Ringerike Hadeland da det ble delt ut næringspris ble delt ut under Hadelandskonferansen fredag.

Prisen, som har fått navnet «Næringsmot» deles ut av Hadelandshagen i samarbeid med Regionrådet for Hadeland. Hensikten med prisen er å fremme nettopp næringsmot på Hadeland. Det er den aller første prisen denne konstalleasjonen har delt ut. Hadeland har blitt gjort oppmerksomme på at det også ble delt ut en næringspris på slutten av 90-tallet, den gang Hadeland næringsselskap var i drift. Den gikk til Erik Eid Hohle og Energigården i Brandbu.

Prismottager på reise

Hotelleier Olav Lie-Nilsen var ikke selv til stede på annet vis enn på storskjerm, men prisen ble tatt imot av to av hans ansatte. Der ga han uttrykk for at det var morsomt og stas å vinne prisen. Fysisk var Lie-Nilsen i Sveits.

 

«Om årets vinner sier juryen:

Er godt forankret som bedrift på Hadeland gjennom over 30 år. Vinneren evner å kople flere næringer inn i sin virksomhet på en forbilledlig måte. Vinneren har mottatt flere æresbevisninger på kvaliteten i sine produkter. Innen sin bransje har vinneren en visjon om å være best i Norge, mange vil mene at de allerede er svært nær denne posisjonen.

Vinneren er et foregangseksempel på å samarbeide med andre. De er også en fantastisk ambassadør for Hadelandsregionen.

Vinneren er et særdeles godt eksempel på næringsmot, her har bedriften blitt et eksempel på hva som er mulig bare en har et klart mål og tør å satse.

Fyller alle tre kriterier

Den første vinneren av Næringsmot på Hadeland fyller alle tre kriterier i prisens statutter.

Vinneren er meget godt lokalt forankret samtidig som de er en nasjonal og internasjonal aktør.

Vinneren bidrar til positiv og modig næringskultur ved alltid å stille opp der de blir forespurt og utfordret. Vinneren har vist stort mot ved å satse på ny produksjon og nye produkter.

Vinneren har ved sin visjon og mål tatt ansvar for hele næringskjeden fra jord til bord.

Vinneren er et eksempel på hva som er mulig å få til i Norge ved å satse på levende bygder, kulturlandskap og utmarksbeiting. Vinneren hører til innenfor næringene matproduksjon og turistnæring.»

I arbeidet med å finne vinneren har juryen først funnet de beste kandidatene innen flere forskjellige bransjer, før disse ble analysert med økonomi, historie og omdømme og vinneren funnet.

LES OGSÅ: Disse ostene er blant verdens beste – og de lages på Hadeland! 

Kriterier for næringsprisen:

1. Vinneren må ha lokal forankring.

2. Vinneren må ha bidratt til positiv og modig næringskultur

3. Vinneren skal være et forbilde for nytenkning og innovasjon

Punkt én innfris, sammen med minst ett av de to andre.

 

Juryen for næringsprisen

  • Elisabeth Haakenstad, Sparebank1 Ringerike Hadeland
  • Kjetil Bredesen, Jevnaker kommune
  • Torstein Brandrud, Lunner kommune
  • Gunnar Haslerud, Gran kommune
  • Sigmund Hagen, Regionkontoret
  • Dagfinn Edvardsen, Hadelandshagen