En stor dugnadsgjeng, med Sigrid Heier som prosjektleder, viste oss det imponerende resultatet av flere års arbeid. Gravfeltet ved Øvre Vestern gård er også tilrettelagt for allmennheten ved at det er ryddet for skog og skilt er satt opp av Riksantikvaren. Dette er ikke langt fra Vestbyfunnet der de kjente Bronsebukkene ble funnet.

Dagen startet med tur langs stien, med litt forskjellige alternativer med hensyn til lengde. Stien er 13 km, men kan gjøres kortere. DNT Hadeland, som hadde bidratt med skilting, hadde lagt sin «Kom deg ut dag» til arrangementet. De to lengste turene startet på Skogglimt. Barnas Turlag hadde en litt kortere variant med start fra Westernsletta.

Imponerende arbeid

Et imponerende arbeid er lagt ned. Selv om det har vært stier her før, er de nå forbedret og det er satt opp 20 informasjonstavler med mye informasjon og bilder fra området. Her er det historie fra fjern og mer nær fortid, informasjon om geologi og landskap, om planter og dyr og mye annet.

Omfattende merking gjør det lett å finne fram. Og selv etter en nedbørsrik sommer og ikke minst natta forut, var det stort sett tørt og fint å gå. Det var laget klopper og graset var slått. Over 120 deltok i de ulike vandringene som alle endte på gravfeltet ved Øvre Vestern gård.

LES OGSÅ: Gravfeltet på Øvre Vestern ble offisielt åpnet-mange på historisk grunn

På gravfeltet var det et omfattende program for de rundt 250 frammøtte. Karin Fristad og Tor Ingar Jakobsen innledet det hele på en veldig fin måte, med historier og sanger fra Kirsti Langbos perler.

Knut Sterud, som hadde vært «fødselshjelper», fortalte om starten på prosjektet, og Solfrid Myhre fra Randsfjordmuseet tok en humoristisk kortversjon av Hadelands historie. Og som seg hør og bør, åpnet ordfører Harald Tyrdal stien ved å klippe over «den siste busken» i traseen. Han uttrykte stor takk for det Lunner her har fått, og hadde også med en pengegave.

Tusenvis av dugnadstimer

Men det som kanskje skapte størst inntrykk, var når prosjektleder Sigrid Heier kalte fram alle som hadde bidratt til å få dette til. Flere titalls dugnadsfolk fikk sine velfortjente blomster og T-skjorter. Mange (ti-) tusen dugnadstimer må være er lagt ned. Sigrid la vekt på at alles innsats hadde vært avgjørende for å få prosjektet i havn. Det slo en imidlertid at det må ha vært litt av en oppgave å koordinere dette.

Sigrid Heier kom i sin tale innom at initiativet til utvikling av gravfeltet ble tatt så tidlig som i 2012, men at det først i 2015 ble fart i sakene ved at Grindvoll vel tok på seg prosjektlederansvaret og med seg i prosjektgruppa hadde grunneier, historielag, museumslag og Bronsebukkenens venner.

Del av noe større

Heier fortalte at prosjektet har fått over 600.000 kroner i økonomisk støtte fra det offentlige og private stiftelser siden oppstarten og prosjektet trekkes fram som et foregangsprosjekt når det gjelder engasjement og involvering av mange aktører innenfor frivilligheten.

Heier betonte at natur- og kulturstien er del av noe større; gravfeltet fra bronsealderen, Vestbyfunnet, gamlebygningen og nå også natur- og kulturstien – og at disse elementene underbygger hverandre og således får en større betydning sammen enn hver for seg.

I Gamlebygningen på Øvre Vestern gård var det mulig å få kjøpt god gammeldags kost til «gammeldagse» priser. Rundt teltet til fugleforeningen snekret barna ivrig fuglekasser, mens andre interesserte kunne få ta del i ringmerking av småfugl. Speiderne var også til stede på gravfeltet og veiledet en flokk unger i å brenne egen treskje med kull. Steking av pinnebrød på bål var en annen aktivitet.

LES OGSÅ: Åpner kultur- og natursti på Grindvoll søndag

Uten pengestøtte hadde imidlertid ikke prosjektet vært mulig. Her delte Sparebankstiftelsen Lunner Jevnaker Nittedal, Sparebankstiftelsen DNB og Varigfondet Hadeland æren.

Bildeserie

SE BILDENE: De som var på Grindvoll under sti-åpning

Mer info finner du på Facebook på Kulturhistoriske Vestre Lunner, eller på hjemmesiden til Lunner kommune.