Gå til sidens hovedinnhold

Naturvernforbundet: Energi- og klimapositive hytter – drøm eller virkelighet?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planutvalget i Gran har nylig omgjort sitt vedtak om såkalte klimapositive hytter. Før valget mente planutvalget at en slik utbygging måtte skje på allerede vedtatte felt, nå åpner utvalget for å ta i bruk et nytt og jomfruelig område ved Gammelsætra ved Lygna.

Hva er nå en klimapositiv hytte? Er det en hytte som er bedre for klimaet enn om hytta ikke ble bygd i det hele tatt, eller er det en hytte som er mindre belastende for klima enn en mer normal/tradisjonell hytte?

Hytteprosjektet beskrives i rapporten «Klimapositivt hytteliv på Lygna» (Norsk Turistutvikling 2017). Innledningsvis hevdes det at hyttene skal bli et pluss for «lokalsamfunnet, storsamfunnet, miljø og klima». De skal «produsere mer fornybar energi gjennom driftsfasen enn hva som er ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring og bruk og på å reise til og fra hytta». Fantastisk!

Utover i rapporten listes opp en del muligheter og tiltak som kan bidra til et lavere klimafotavtrykk enn fra normale hytter. En del av disse tiltakene forutsetter at brukerne av hyttene er svært miljøbevisste når det gjelder hvordan de kommer seg til og fra, samt bruker hytta. Jeg ser derimot ingen tegn til forslag som innebærer det som antydes i innledningen, nemlig at hyttene skal genererer mindre utslipp enn om de ikke ble bygd i det hele tatt.

Til slutt konkluderes det «at man i første steg i samarbeid med myndigheter og næringsliv klarer å etablere en utstillingsenhet som viser hvordan dette kan gjøres i praksis. Parallelt må det utvikles planer/rammevilkår for å realisere en helhetlig klimapositiv løsning innenfor et felles utbyggingsområde på 90-100 enheter.»

Dette må bety at planene som foreligger må konkretiseres og bli så detaljert og etterrettelig at man kan regne seg fram til en omtrentlig klima- og energigevinst. Mulighetsstudien som per nå foreligger peker bare på hvilke tiltak som kan bidra til å redusere klimabelastningen og forbruk av innkjøpt energi. Det foreligger altså ingen konkret og realistisk plan for hvordan klimapositive hytter kan gjennomføres.

I tillegg til å utarbeide en slik plan, som kanskje vil måtte bli et forskningsprosjekt, skal det bygges en demonstrasjonshytte («utstillingsenhet»). Denne enheter går jeg ut fra at skal vise hvordan hyttefeltet skal virke som et CO2-sluk og netto energiprodusent samlet sett i byggeperioden og under bruk. Dette er en formidabel ambisjon.

Sett på denne bakgrunn sitter en igjen med en del spørsmål etter siste behandling i planutvalget:

Hva betyr vedtakspunkt 2: «Det er en forutsetning at området ikke skal kunne benyttes til utbygging av annen type fritidsboliger enn det som er skissert i prosjektet «Klimapositivt hytteliv». Mener utvalget at utbygger bare trenger å komme et lite stykke på veg mot målene, eller mener planutvalget at hyttene faktisk skal oppfylle de krav som er anført i rapportens innledning?

Hvis det siste er tilfelle: Er det nødvendig å starte en prosess for å endre arealplanen og starte regulering av et hyttefelt som bygger på forutsetninger som neppe lar seg realisere og uansett vil ligge langt fram i tid?

Eller er «klimapositive hytter» bare et markedsføringsbegrep og en brekkstang for å få tilgang til et attraktivt og uberørt naturområde?

LES OGSÅ:

Les også

De vil bygge hytter for framtida: – Vi håper dette kan sette Lygna, Gran og Hadeland enda mer på kartet

Kommentarer til denne saken