Nav jobber på spreng: – Vi skal være glad korona ikke kom tidligere

Takket være gode digitale systemer holder Nav Hadeland tritt med utviklingen, men det er ingen selvfølge.