Ledigheten på Hadeland går fortsatt ned

LEDIGHETEN GÅR NED: Færre arbeidsledige på Hadeland.

LEDIGHETEN GÅR NED: Færre arbeidsledige på Hadeland. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Arbeidsledigheten går fortsatt ned på Hadeland og i Oppland. Ledigheten er nå på 1,7 prosent for helt ledige arbeidssøkere i fylket.

DEL

Arbeidsledigheten i Oppland fortsetter å gå ned og er nå 1,7 prosent for helt ledige arbeidssøkere, en nedgang på 7 prosent fra april i fjor. Arbeidsledigheten blant unge i Oppland synker fortsatt, viser tall fra NAV Oppland.

1.629 opplendinger er registrert som helt ledige arbeidssøkere i april, det vil si 960 menn og 669 kvinner. Dette er 127 færre enn på samme tid i fjor, en nedgang på 7 prosent.

Ledigheten sank også blant dem som er delvis arbeidsledige og det er færre arbeidssøkere i arbeidsrettede tiltak gjennom NAV enn året før.

Tall for Hadeland

– Vi merker at vi har et godt arbeidsmarked i Oppland også ved at det i 1. kvartal 2018 var 560 færre nye arbeidssøkere som registrerte seg hos NAV sammenlignet med tilsvarende periode i 2017, en reduksjon på 24 prosent, sier avdelingsdirektør Jan Tore Stø i NAV Oppland.

I Jevnaker er det nå 70 personer som er helt arbeidsledige, en nedgang på sju personer mot samme måned i fjor, i Lunner er det 93 helt arbeidsledige, fire personer flere enn på samme tid i fjor, mens tallet for Gran er 149, åtte færre ledige enn i april i fjor.

Færre unge

Ungdomsledigheten sank med hele 12 prosent fra i fjor. Siden april i fjor har det blitt 71 færre helt ledige unge under 30 år i Oppland. 514 helt ledige unge opplendinger er nå registrert hos NAV.

– Nedgangen gjelder både for unge menn og unge kvinner. Unge opp til 30 år er en prioritert gruppe i NAVs oppfølging og vi har satt i gang flere tiltak for ungdom som ser ut til å ha effekt, påpeker Jan Tore Stø.

Størst nedgang i antall helt ledige i Oppland var det innen bygg- og anleggsbransjen og reiseliv og transport med henholdsvis 41 og 29 færre ledige enn året før.

I april er det lyst ut 949 nye stillinger i NAVs stillingsdatabase under Oppland. Det er flest ledige nye stillinger innen pleie og omsorg, med 263 utlyste stillinger, og innen bygg og anlegg med 108 utlyste stillinger.

Artikkeltags