Ledigheten i Innlandet øker - nedgang på Hadeland

HØYERE LEDIGHET: Høyere ledighet i Innlandet, men under landsgjennomsnittet.

HØYERE LEDIGHET: Høyere ledighet i Innlandet, men under landsgjennomsnittet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ved utgangen av mars var det registrert 4037 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,4 prosent.

DEL

– Selv om ledigheten i Innlandet var en god del høyere enn i samme måned i fjor, var den fortsatt lavere enn i landet, sier direktør Bjørn Lien.

Ledigheten på Hadeland går ned sammenlignet med mars måned i 2018.

1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket».

Økt ledighet i de fleste regioner

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet hadde en økning i antall helt ledige sammenlignet med samme måned i fjor. Den bruddjusterte bruttoledigheten gikk derimot noe ned. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten falt i mars måned.

– Region Nord-Østerdal og Lillehammer-regionen hadde den laveste ledigheten i fylket med 1,3 prosent. I disse regionene er ledigheten også tradisjonelt sett lav. Det var imidlertid bare Hadelands-regionen og Kongsvinger-regionen som hadde nedgang i ledigheten sammenlignet med mars i fjor, sier Lien.

Høyest ledighet innen bygg og anlegg

Denne måneden var det flest ledige innen bygg og anlegg med 529 helt ledige arbeidssøkere. Ledigheten innen butikk- og salgsarbeid er fortsatt høy og var denne måneden nest høyest i fylket med 508 personer. Den har dessuten økt innen begge disse yrkesgruppene sammenlignet med i fjor.

– Det var god tilgang på ledige stillinger i Innlandet i mars måned med 2412 nye stillinger. Dette var litt flere enn i samme måned i fjor. Mer enn hver fjerde ledige stilling var innen helse, pleie og omsorg. Antall nye ledige stillinger innen denne yrkesgrupper var omtrent på samme nivå som i mars i fjor, avslutter Lien.

Artikkeltags