Nav Arbeid og ytelser avvikles mange steder – over 300 årsverk skal bort over hele Norge

Artikkelen er over 1 år gammel

Nav Arbeid og ytelser skal ned fra dagens 16 enheter på 24 steder til 11 enheter fordelt på 17 steder.