Jeg sitter og leser i Hadeland og tror ikke mine egne øyne. Sitter det virkelig flere på Gran Rådhus og regner på dette? De har vel også reist i kommunen noen uker for hvordan dette skal gjøres mest mulig problematisk for sine innbyggere. Det er ikke noe rart at kommunekassa skranter når de kan finne på noe så idiotisk.

Gran kommune setter sine innbyggere tilbake til hvordan vi hadde det under siste verdenskrig. Da var det plassert en stor snøplog av trevirke med jernbeslag ved snuplassen, og grenda på Hennung måtte etter snøfall møte opp med fire hester for å brøyte vegen mot Bleiken (5km.). Moro for oss unga som fikk være med på dette. Men, det er nå snart 77 år siden krigen var over, så en skulle vel anta at Gran kommune hadde noe fremgang på disse åra.

Gran kommune har dessverre ingen «rike onkler» til å fylle kommunekassa. Men kommunen styres som at de er der.

Nå går det rett i grøfta i dobbel forstand. Gran kommune er nå Ap- og Sp-styrt.

Les også

Nedklassifisering/ privatisering av kommunale veger

Elendigheta ligger i prestisjeprosjektet Sagatangen. Det sies at de allerede har brukt cirka 80 millioner kroner, uten at noen av oss kan se med det blotte øyet hvor disse pengene er brukt. Med 80 millioner kroner kan kommunen drifte alle veger som er tenkt privatisert i 50 år.

Min nå avdøde onkel Gunnar sa allerede i syttiåra at kommunen ikke burde hoppe høgere enn staven rekker. Dette ordtaket burde også gjelde i dag.

Tenk om Skjervum var blitt vedtatt, da hadde ikke dette tullet kommet opp.

Her på Hennung er grenda som strekker seg over tre kilometer allerede delt i to. Hele Hennungvegen var fylkesveg helt til for cirka 20 år siden. Da satt det noen kontorister på Lillehammer med kartet, for å kvitte seg med noen kilometer med veger over til kommunen, disse kilometerne var alt vesentlig på enden av vegene. Slik at når kommunen skal vedlikeholde disse må de kjøre uvirksomme gjennom fylkesvegene til der kommunevegene starter.

Ingen tenkte på klima!

Sitter ved kjøkkenvinduet å ser på at Roger brøyter og strør forbi her (fylkesveg) , og etter han kommer nok en stor traktor med samme utstyr, men denne kjører uvirksom og har gjort det i mange kilometer. Skal jo ikke begynne å brøyte/strø før den kommer fram til Bølhauggutua. Der skal denne arbeide på de to siste vegarmer av Hennungvegen nord på Hennung.

Lever vi i et Molboland?

Dette er nok et eksempel på hvordan Ap og Sp ønsker at alle skal bosette seg i Viggadalen. Da er det bare å ringe NRK, her er stoff til programmet: «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

Det første en rådmann burde gjøre etter ansettelse er å bruke to-tre dager på å reise rundt i bygda for å se hva han skal styre over.

Det sies at det kun er veger som har inntil 15 boenheter som skal privatiseres, når det gjelder Bølhauggutua, så har denne cirka 15 boenheter, men den er også brukt av cirka 20 hytteeiere. Disse betaler også skatt til kommunen. Vegen brukes også av allmenningen og et stort antall bærplukkere, jegere, syklister og andre turfolk m.m.

Når det gjelder den andre greina av Hennungvegen mot nord til snuplassen (cirka 800 meter), så er denne også brukt av cirka 15 boenheter, og til mange hytter og setrer pluss til alt som foregår på Åstjern. Her foregår det store tømmertransporter fra Almenningen, Kjærs Almenning og Holteskogene. Det viktigste er at her går alle skolebussene.

Les også

Nedklassifisering – eller «privatisering» – av kommunale bilvegar

Skal kommunen legge ned disse også?.

Da er vi tilbake til først på 1900-tallet, da min far og alle hans 11 søsken måtte gå cirka sju kilometer gjennom skogen til Bjørklund skole. (Denne er også nedlagt)

På Hennung har vi mer enn nok med å drifte vår velforening, uten at grenda skal splittes i tre forskjellige vegprosjekter. Det blir det bare uvennskap av.

Hvis Gran kommune i desperasjon vedtar å privatisere disse vegene, kan siste utveg være følgende:

Bølhauggutua, og nordre del av Hennungvegen er forholdsvis lange (nesten en kilometer). Begge veger er gjennomkjørings veger. Bølhauggutua til Gulsjøen, Løvbrøtte, og Trevatn.

Hennungvegen til Åstjern, Dyrud og Hågår i Vestre Toten. Da kan grenda sette opp to bommer inn mot disse vegene å kreve bompenger. (Allmenningene på Hadeland har gjort det samme på mange av sine veger). Vi kan få igjen noen penger.

Skolebussene, hjemmesykepleien, feiervesenet, HRA, Glitre, Posten og skogeierne med flere må da betale for bruken.

De nevnte veger er forøvrig i meget dårlig forfatning. Med et lag asfalt som kom for cirka 30 år siden, dette har nå mer eller mindre smuldret vekk.

Nei, kjære kommune – bruk pengene mer vettugt. Dette blir å gå baklengs inn i framtida.

Les også

Gran kommune ønsker å skyve kostnader for veivedlikehold over til innbyggerne