Lokalavisa har 12. januar en oversikt over 80 kommunale veier i Gran som foreslås privatisert/ nedklassifisert. Vi vet alle at kommunen har dårlig råd, men å ta bort offentlige basistjenester går ikke an. Hele vitsen med offentlige fellestjenester er at de skal dekke grunnleggende behov som vei, vann, kloakk, helsetjenester, skole mv.

I et land som blir stadig rikere, må målet være stadig mer offentlig service, ikke mindre til grunnleggende behov. Lommeboka er forskjellig, men god nok vei burde alle ha krav på. Denne nedklassifiseringen vil ramme de med dårligst råd mest - og resultatet kan lett bli at forskjellen i adkomst avspeiler tjukkelsen på lommeboka. I tillegg er nettopp forskjellig lommebok og forskjellig behov for veistandard et utrolig dårlig utgangspunkt for gode forhandlingsløsninger for beboerne langs veien. Det er jo nettopp en av grunnene til at vei er en ofentlig fellesoppgave.

Les også

Nedklassifisering av kommunale veger

Styrket kommuneøkonomi er et mantra for dagens regjeringspartier. Vi i Rødt forventer at de holder det løftet. Om ikke det er nok, hadde Gran kommune 65.000 aksjer i Hadeland Energiverk til en verdi av 53.842.633 kroner ifølge siste tilgjengelige kommuneregnskap. E-verket vårt har gått opp i en "høyere" enhet, men verdien er ikke borte. Når vi alle, med rette, kritiserer markedsprisene på strøm, som et flertall på Stortinget, trass i klare advarsler, fikk presset igjennom, beroliges vi nå med at det offentlige, stat og kommuner, vil få store ekstrainntekter. De vil vi se, det er sikkert 1,6 mill. kroner i den potten.

Dette blir bare for dumt! Vi i Gran Rødt kan ikke skjønne at partiene i kommunestyret kan stemme for noe slikt.

Les også

Privatisering av Fjorda?

Les også

Nedklassifisering/ privatisering av kommunale veger