Regjeringa ønsker nå å tre ned én modell for inntak til videregående skoler på alle fylkene i landet. Jeg tror det er politikerne i Innlandet som er nærmest til å vurdere hva slags modell som er best for videregående skoler i Innlandet.

LES OGSÅ: Ikke kast oss under bussen!

Man kan mene hva man vil om nærskole-prinsippet eller karakterstyrt inntak, men denne saken handler om en regjering som ikke lytter til lokalpolitikere, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og alle andre som ikke ønsker dette.

Min kommentar til regjeringas dårlige modell for Innlandet: One size fits noen!

Les også

Ja til fritt skolevalg – for alle!