Viser til nyhetssak i Hadeland 4. november der et av rådmannens forslag til budsjettkutt, nemlig å legge ned biblioteket i Brandbu, blir omtalt. Besparelse: 400 000 kroner. Det vises til sakspapirene, der det står at «Det vil innebære et dårligere bibliotektilbud (…) Kommunen vil likevel ha et godt tilbud med et folkebibliotek».

Vi er ikke enige i at kommunen vil ha et godt tilbud til innbyggerne i Gran kommune med ett folkebibliotek i Gran.

Biblioteket i Brandbu har et bredt tilbud til innbyggerne i nærmiljøet, der det ligger fint til på bakkeplan i Brandbu sentrum. Her kan de samfunnsinteresserte komme og lese lokalaviser og riksaviser i ro og mak, og det finnes et godt tilbud av tidsskrifter og ukeblader som kan leses der eller lånes med hjem. Alle kjenner til at bibliotekene låner ut bøker, men i tillegg kan man låne filmer, spill, språkkurs og lydbøker. Biblioteket har også grupperom som kan brukes til studier, og det finnes pc-er med skriver og mulighet for å ta kopier.

Biblioteket i Brandbu fyller mange nødvendige funksjoner for innbyggerne i lokalmiljøet, og særlig for grupper som ikke så lett kommer seg til hovedbiblioteket i Gran sentrum. Det kan være eldre, barn og ungdom, flyktninger og andre som ikke har førerkort og/eller bil som vil lide mest hvis Brandbu-filialen blir nedlagt. I tillegg vil det innebære mer kjøring og tidsbruk for Brandbu-folk å måtte kjøre til Gran for å låne og levere bøker. Kanskje vil det føles som en såpass stor ulempe at utlånet går ned?

Selvsagt kan man hevde at mange av tilbudene som finnes på biblioteket, kan oppfylles av innbyggerne privat. De fleste disponerer en pc, og man kan abonnere på aviser og tidsskrifter. Bøker, filmer og spill kan kjøpes i bokhandelen eller på nett. Det er imidlertid grupper i samfunnet som ikke ha god nok økonomi til å abonnere på aviser eller skaffe barna sine bøker eller spill de ønsker å spille eller filmer de ønsker å se. Alle har ikke en pc med internettilgang. Biblioteket oppfyller nødvendige behov for samfunnsdeltakelse blant innbyggerne ved sin eksistens. Disse behovene bør dekkes i nærmiljøet. Å skulle reise til Gran for å oppfylle de nevnt behovene kan for en del innbyggere være en for høy terskel, og resultatet bli et fattigere liv.

Særlig uheldig vil en nedleggelse være for over 500 barn og ungdommer som har sitt daglige tilhold på Brandbu barneskole og Brandbu ungdomsskole. Mange barn blir kjent med biblioteket gjennom skolen, ved at de kommer inn i lokalene, får se og oppleve hva slags tilbud biblioteket gir og siden kan benytte seg av dette, både i skolesammenheng og på fritida. Blir biblioteket i Brandbu nedlagt, vil det bli opp til foresatte å ta med barna på biblioteket.

Mange vil kanskje gjøre dette, men helt sikkert ikke alle. Det skapes større forskjeller, som kanskje kan ses igjen om noen år i dårligere resultater på nasjonale prøver og svakere grunnskolepoeng. Man kan vel ikke regne med at Gran kommune vil frakte elever med buss fra Brandbu til Gran for å gå på biblioteket? Da går vinninga fort opp i spinninga.

Vi håper at politikere i Gran tenker fornuftig og opprettholder bibliotekfilialen i Brandbu!