Gå til sidens hovedinnhold

Nei til salg av Norge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvem skal eie den norske jorda, skogen, fisken og vannkrafta? Store internasjonale selskaper viser stor interesse for å eie naturressurser. Vil vi tilbake til et adelssamfunn hvor spekulanter og investeringsfond utkonkurrerer vanlige norske folk? Senterpartiet sier nei til salget av Norge.

Våre rike naturressurser er grunnlaget for hoveddelen av verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Verden vil etterspørre mer av vår vannkraft, fisk, mineraler, skog, ren mat og naturområder.

For over 100 år siden sikret Stortinget nasjonal kontroll over viktige naturressurser gjennom konsesjonslovene. Vi kan bare tenke oss hvordan Norge hadde vært i dag hvis våre folkevalgte isteden hadde solgt norske fossefall, skoger eller fiskeressurser til Kina på begynnelsen av 1900-tallet. Da hadde energi, industri- og teknologieventyr som er grunnlaget for norsk verdiskapning aldri kommet vårt eget land til gode, og vi hadde vært mer avhengige av å importere varer fra andre land.

Det norske folk må styre utviklinga i Norge. Norsk eierskap til våre naturressurser er avgjørende for å være herre i eget hus også i framtida og ikke minst for vår beredskap.

Regjeringa har jobbet aktivt for å selge Norge bit for bit. Først ville de avvikle konsesjonslovene, slik at norsk jord og skog kan selges ut. Deretter ville de selge viktige norske bedrifter som Kongsberg-gruppen, Cermaq og Flytoget.

I 2020 solgte regjeringen statens aksjer i eiendomsselskapet Entra til utenlandske investorer. Entra eier bl.a. Nasjonalbiblioteket, Postgirobygget og en rekke høyskoler, politistasjoner, domstolsbygg, trygdekontorer og Statens Hus rundt om i Norge. Nå leier altså det offentlige sine egne bygg fra utenlandske investorer. Og utenlandske selskaper har fått presse NSB bort fra jernbanen i store deler av landet. Så har regjeringen og Arbeiderpartiet gitt EU makt over viktige deler av norsk energipolitikk, og vi har fått europeiske strømpriser i Norge.

Nå trengs et sterkt Senterpartiet i regjering som kan stoppe salget av Norge og igjen prioritere norsk eierskap og lokal forvaltning, slik våre forgjengere så klokt gjorde for 100 år siden med å sikre kontroll over vannkraft og naturressurser.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.