Ni nye boligområder, men seks grunneiere fikk avslag: Se hvem som har fått ja og nei

Gamle boligområder er fjernet fra kommuneplanen i Jevnaker, men kommunen åpner likevel for nye boligområder.