Gå til sidens hovedinnhold

Nils Erik Mossing (Ap): Høyres Line B. Solvang og Lasse Lehre bortforklarer

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 presentert det dårligste økonomiske opplegget for kommunesektoren noen regjering har presentert de siste 15 årene, og vi ser at både Solvang og Lehre (H) i sine leserinnlegg gjør et forsøk å bortforklare hvorfor kommunens økonomi er utfordrende ved å peke på at posisjonen har gjort noen ukloke valg som påvirker økonomien i negativ retning.

LES INNLEGGENE:

Hadde Lunner kommune vært alene om de økonomiske utfordringer vi nå opplever, kunne det kanskje vært noe i det Solvang skriver, men KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) viser til at hele 84 prosent av norske kommuner har fått mindre å rutte med i år. De har også gjennomført en undersøkelse som viser at netto driftsresultat i kommunene i år blir svært lavt, og langt under anbefalt nivå, som trolig vil føre til at enda flere kommuner vil slite.

For Lunner og andre norske kommuner går det fra vondt til verre når vi i tillegg til trangere økonomiske rammer, får overført eller blir pålagt stadig flere små og store oppgaver som ikke er finansiert av staten og som derfor må dekkes inn på vårt fra før trange budsjett. Det betyr enkelt at vi må spare eller kutte i andre tjenester.

Fra årets statsbudsjett har vi eksempelvis lærertetthet/pedagognormen og leirskolevedtaket som sammen koster Lunner kommune 1–1,5 millioner ekstra hvert år fra 2020. Økt egenandelstak innenfor tilrettelagte tjenester som øker våre kostnader med over 0,5 million årlig, kutt i støtten til Frivillighetssentralene – og slik kunne jeg fortsatt.

Sagt i klart språk – vi må løse stadig flere oppgaver for stadig mindre penger!

Investeringer

Så er det riktig at vi, som mange andre kommuner, investerer i nye bygninger og lokaler som øker kommunens finanskostnader. Dette er investeringer som vi mener at vi både er helt nødt til og delvis også er tvunget til å gjøre, og vi kunne tapt store investeringstilskudd om vi hadde utsatt. Store statlige reformer, som samhandlingsreformen, fører til at pasientene kommer mye raskere tilbake til kommunen. Det pålegger kommunen å løse oppgaver og tilby tjenester som vi ikke har hatt tidligere, blant annet fordi pasientene er sykere og trenger mer oppfølging. Om vi nekter, eller ikke kan ta imot pasientene fordi vi ikke har tilbudet på plass, er svaret fra staten at kommunen får bøter!

På toppen av dette kommer den mye omtalte eldrebølgen som også vil legge et stort press på våre tjenester i årene som kommer, og som det i seg selv er viktig å rigge seg for.

Alle vet at det koster å bygge nytt, men all erfaring tilsier at det kan bli mye dyrere å vente til man blir tvunget til det.

Solvang har rett i at det reint økonomisk trolig ville det vært noe rimeligere å bygge omsorgsboligene som er etablert på Roa, sammen med nytt sykehjem på Harestua (men ikke i nærheten av de tallene hun og Høyre opererer med). Politiske avgjørelser er ikke bare matematikk, – politikk handler om å ta med mange andre elementer og hensyn. Følger man Høyre sin argumentasjon i denne saken, er det kun matten som gjelder. Arbeiderpartiet er derimot opptatt av å ta i bruk, skape arbeidsplasser og stimulere til vekst i hele kommunen.

Det er også forankret i kommunens overordnede planverk med en «to-fot»-strategi med utvikling på Harestua og Roa.

Høyres alternative budsjett

Solvang forteller også at Høyre fremmet et alternativ til budsjettet som ble støttet av Frp og MDG. Teoretisk kunne forslaget økt driftsbudsjettet med 1,5 millioner kroner til helse og omsorg og oppvekstsektoren. Problemet er at det kun var i teorien og basert på øvelsen «tenk på et tall».

Forslaget gikk ut på at kommunen skulle selge seg ut av selskaper som Hapro, HRA og Hadeland energi og bruke pengene på å redusere gjeld og derigjennom finanskostnader. Det kan godt være at det er en god idé å selge seg ut av noen selskaper, men da må det gjøres etter gode, fornuftige og langsiktige vurderinger.

Hva vi eventuelt ville kunne få av inntekter på disse salgene er i beste fall svært usikkert, og i alle fall fullstendig uansvarlig å budsjettere med. Å skulle basere kommunens driftsbudsjett i 2020 på inntekter vi ikke vet om vi får blir på grensen til useriøst.

Statlig finansiering innenfor omsorgstjenestene

Videre peker Solvang på at Frp fremmet et forslag om deltakelse i et forsøksprosjekt med statlig finansiering innenfor omsorgstjenestene. Det høres selvsagt fristende ut med ekstra penger i en liten periode, men til og med KS advarer mot å delta i dette forsøket. Evalueringen av forsøket så langt viser at kommunene som deltar har fått økt sine kostnader, men ikke antall brukere.

De bruker altså mer penger, uten at det gir nevneverdig bedre kvalitet. Det er stikk i strid med den utviklingen alle ønsker og som vi trenger. Politisk er det også grunn til å mistenke at dette er et dårlig skjult forsøk på stykkprisfinansiering av eldreomsorg og mer privatisering.

Avslutningsvis merker jeg meg at Solvang setter fram påstander som at det forrige kommunestyret er ført bak lyset av rådmannen, og at vi driver ulovlig – det er grove påstander som får stå for Solvangs egen regning. Lunner kommune skal selvsagt drive forsvarlig og lovlig, og jeg oppfordrer på det sterkeste både Solvang og andre til å varsle om det de mener er ulovlig.

Sammensatte årsaker

Årsaken til at Lunner kommune nå må kutte er sammensatt, men det har lite med Solvangs og Lehre sine bortforklaringer å gjøre.
Vi får mindre i overføringer fra Staten og det er flere midler som bindes opp i oppgaver vi er pålagt å gjøre.

Vi må bygge nytt og investere for å rigge oss for framtiden.

Vi har de siste årene brukt mer penger enn vi har budsjettert på våre pleie -og omsorgstjenester. Vi burde satt ned foten og skrudd til krana tidligere. Vi er nå nødt til å gjøre prioriteringer og må kutte ca. 14,5 millioner kroner i driften.

Vi har en regjering som ikke prioriterer velferd og arbeidsplasser i hele landet. Og jeg forstår selvsagt at både Solvang og Lehre har et stort behov for å rette fokuset på noen annet enn at det er regjeringens som har hovedansvaret for dårlig kommuneøkonomi, ikke bare i Lunner, men i store deler av kommune Norge.

Kommentarer til denne saken