– Lagmannsretten kom fram til samme resultat som tingretten, opplyser advokat Thomas Skjelbred til Varingen.

– Jeg har pratet med Hilde, og hun er informert om frifinnelsen, sier ordførerens advokat.

Thorkildsen har mandag morgen ikke besvart Varingens henvendelse.

– Dette har vært så tungt og en så tøff påkjenning at det neppe vil bli noen champagnefeiring. Etter å ha levd med noe så intenst i så lang tid er kanskje ikke feiring det første man tenker på. Lufta går på en måte litt ut av en, sier Skjelbred.

Mandag morgen er det ikke mange kommentarene han har tid til: – Vi kan komme tilbake til hva vi mener om hele prosessen senere, men vi fastslår at det er stort å bli frikjent to ganger. Det er en ganske tydelig beskjed, sier Skjelbred.

Også hennes medtiltalte, en lokal forretningsmann, er frifunnet bekrefter forretningsmannens advokat Fredrik Berg ovenfor RB.

Ifølge tiltalen var Hilde Thorkildsen som ordfører involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende mannen hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal. I november 2013 overførte forretningsmannen 125.000 kroner til et selskap som er deleid av ordføreren.

Thorkildsen har tidligere drevet to klesbutikker, og pengeoverføringen er knyttet til selskapet som eier disse.

Dette er korrupsjonssaken

  • I juni 2020 ble det kjent at ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) var en av i alt fem personer som var siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en utbyggingssak i Nittedal kommune.
  • Foranledningen til saken var et anonymt varsel som Nittedal kommune mottok i september 2019. Kommunens eksterne varslingsinstans Romerike Revisjon (RRI) engasjerte gransker Erling Grimstad. I januar 2020 startet Økokrim etterforskning av ordføreren.

  • Den 16. desember 2020 tok Økokrim ut tiltale mot Thorkildsen og en lokal forretningsmann tilknyttet byggesaken. For de tre andre siktede ble forholdet henlagt etter bevisets stilling.
  • Ifølge tiltalen hadde forretningsmannen den 20. november 2013 sørget for overføring av 125.000 kroner til ordførerens selskap Bare Fine Klær AS. Samtidig var ordføreren involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet regulering av det planlagte boligområdet Bjørnholtlia i Hakadal.

  • Tirsdag 31. august 2021 startet rettsaken i Romerike og Glåmdal tingrett. Den 19. oktober ble Thorkildsen og den medtiltalte forretningsmannen enstemmig frifunnet. Tingretten festet lit til at overføringen var et forhold mellom forretningsmannens kone og ordførerens selskap, og at den var betaling for en kleskolleksjon og klesagentur.

  • Økokrim anket dommen og fra 31. mai til 22. juni 2022 pågikk ankeforhandlingen i Eidsivating lagmannsrett.